19 Feb, 2018
BosnianBAEnglish (UK)

ANKETNI LISTOVI ZA IZBORNE PREDMETE

Za pijavu izbornih predmeta potrebno je  isprintati odgovarajući anketni list, odabrati izborne predmete i popunjen list dostaviti u sekretarijat Odsjeka najkasnije do 04.10.2017.godine.

 

Smjer/godina  II  III  IV
 Opšti Anketni list Anketni list Anketni list
Nastavnički  Anketni list Anketni list  Anketni list
KKZO   Anketni list Anketni list Anketni list

 

Obrazac za prijavu teme Završnog rada I ciklusa studija hemije

Procedura za odabir mentora, prijavu teme i odbranu Završnog rada I ciklusa studija hemije

 

Urnek oglasa za diplomski 

 

 

Na početak