17 Aug, 2017
BosnianBAEnglish (UK)

ANKETNI LISTOVI ZA IZBORNE PREDMETE

Mole se studenti da isprintaju odgovarajući anketni list, odaberu izborne predmete zaokruživanjem broja predmeta te isti predaju u Sekretarijat Odsjeka za hemiju. Rok za predaju anketa je 03.10.2016. godine

 

Smjer/godina  II  III  IV
 Opšti Anketni list Anketni list Anketni list
Nastavnički  Anketni list Anketni list  Anketni list
KKZO   Anketni list Anketni list Anketni list 

 

 

NOVO..... USVOJENA LISTA TEMA SA MENTORIMA, KANDIDATIMA I KOMISIJAMA ZA OCJENU I ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA PRVOG CIKLUSA ZA AKADEMSKU 2015/16. GODINU

Obrazac za prijavu teme Završnog rada I ciklusa studija hemije

Procedura za odabir mentora, prijavu teme i odbranu Završnog rada I ciklusa studija hemije

 

Urnek oglasa za diplomski 

 

 

Na početak