14 Oct, 2019
BosnianBAEnglish (UK)

 

 

Raspored za studente prvog ciklusa studija (Objavljeno 11.10.2019.)

Smjer/godina   I  II  III IV
Opšti  Raspored  Raspored  Raspored Raspored
Nastavnički  Raspored  Raspored
 Raspored Raspored
KKZO  Raspored  Raspored  Raspored Raspored

GRUPE STUDENATA PO GODINAMA:

RASPORED STUDENATA I GODINE PO GRUPAMA

RASPORED STUDENATA II GODINE PO GRUPAMA (Objavljeno 14.10.2019.)

RASPORED STUDENATA III GODINE PO GRUPAMA

RASPORED STUDENATA IV GODINE PO GRUPAMA (Objavljeno 14.10.2019.)

 

Lista tema sa mentorima, kandidatima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova I ciklusa studija hemije za akademsku 2018/2019. godinu (1. 2. 2019.)

LISTA TEMA I MENTORA ZA IZRADU ZAVRŠNIH RADOVA I CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2018/2019.GODINU

Lista tema sa mentorima, kandidatima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova I ciklusa studija hemije za akademsku 2017/2018. godinu

Procedura za odabir mentora, prijavu teme i odbranu Završnog rada I ciklusa studija hemije

 

Potrebni obrasci se mogu skinuti sa linkova ispod kao doc dokumenti:

Obrazac ZR1 Prijava teme završnog rada

Obrazac ZR2 Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada

Obrazac ZR6 Zapisnik sa odbrane završnog rada

 

ANKETNI LISTOVI ZA IZBORNE PREDMETE

Za pijavu izbornih predmeta potrebno je  isprintati odgovarajući anketni list, odabrati izborne predmete i popunjen list dostaviti u sekretarijat Odsjeka za hemiju najkasnije do 04.10.2019.godine.

 

Smjer/godina  II  III  IV
 Opšti Anketni list Anketni list Anketni list
Nastavnički  Anketni list  Anketni list Anketni list
KKZO  Anketni list Anketni list Anketni list

  

Procedura za odabir mentora, prijavu teme i odbranu Završnog rada I ciklusa studija hemije

 

 Urnek oglasa za diplomski

 

 

Na početak