21 Oct, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Raspored nastave za studente I ciklusa studija 

Godina   I  II  III IV
Svi smjerovi Raspored  Raspored
 Raspored
Raspored


Raspored studenata I ciklusa studija po grupama na Odsjeku za hemiju u akademskoj 2020/2021. godini

 

Termini i načini provjera znanja za predmete zimskog semestra u Odsjeku za hemiju

Raspored konsultacija nastavnog osoblja na Odsjeku za hemiju u zimskom semestru akademske 2020/2021. godine

 

 

Lista tema sa kandidatima, mentorima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova I ciklusa studija hemije za akademsku 2019/2020.godinu

 


 

 

 

 

 

 

 

 Odluka o usvajanju tema zavrsnih radova sa predloženim mentorima za I ciklus studija 2019/20

 Lista tema i mentora za izradu završnih radova I ciklusa studija hemije za 2019/20. akademsku godinu

Lista tema sa mentorima, kandidatima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova I ciklusa studija hemije za akademsku 2018/2019. godinu (1. 2. 2019.)

LISTA TEMA I MENTORA ZA IZRADU ZAVRŠNIH RADOVA I CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2018/2019.GODINU

Lista tema sa mentorima, kandidatima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova I ciklusa studija hemije za akademsku 2017/2018. godinu

Procedura za odabir mentora, prijavu teme i odbranu Završnog rada I ciklusa studija hemije

 

Potrebni obrasci se mogu skinuti sa linkova ispod kao doc dokumenti:

Obrazac ZR1 Prijava teme završnog rada

Obrazac ZR2 Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada

Obrazac ZR6 Zapisnik sa odbrane završnog rada

 

ANKETNI LISTOVI ZA IZBORNE PREDMETE

Za pijavu izbornih predmeta potrebno je  isprintati odgovarajući anketni list, odabrati izborne predmete i popunjen list dostaviti u sekretarijat Odsjeka za hemiju najkasnije do 04.10.2019.godine.

 

Smjer/godina  II  III  IV
 Opšti Anketni list Anketni list Anketni list
Nastavnički  Anketni list  Anketni list Anketni list
KKZO  Anketni list Anketni list Anketni list

  

Procedura za odabir mentora, prijavu teme i odbranu Završnog rada I ciklusa studija hemije

 

 Urnek oglasa za diplomski

 

 

Na početak