Za buduce-Info Board
I ciklus Info board
II ciklus Info Board
III ciklus Info Board
16 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

OPŠTI PODACI

 

 80845774 2477329925927763 463458397514104832 n

Ime i prezime

Mirza Nuhanović

Zvanje

Vanredni profesor

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

+387 33 279 865

Kabinet

65

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

Datum i mjesto rođenja

19.11.1971. Prijepolje

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

Profesor hemije, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo/Priština, 1995

Postdiplomski studij

Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2002

Doktorski studij

Doktor prirodnih nauka iz područja hemije,Prirodno-matematički fakultet Tuzla, 2010

KRETANJE U ZAPOSLENJU

 

 

 

 

 2004-2011.

 

 

 

 

BOSNALIJEK d.o.o. Sarajevo
-Rukovodilac odjeljenja za sinteze u farmaceutskoj kompaniji Bosnalijek, sektor Razvoj -administrativni poslovi vezani za odeljenje kao funkcionalnu jedinicu
-stručni saradnik za sinteze-naučno istraživački rad
-voditelj teorijske i eksperimentalne izrade doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, odnosno jednomjesečnih
-edukacija studenata iz oblasti eksperimentalne organske hemije u laboratoriju za sinteze
-član stručnog tima za proizvode koji su u procesu poboljšanja tehnolološkog postupka
-stručna osoba zadužena za realizaciju ugovorom planiranih aktivnosti sa ino-partnerima za sintezu API-ja
-kao stručni saradnik za evaluaciju i verifikaciju dokumentacija za aktivne farmaceutske supstance u sektoru Razvoj i Registracija (sinteza, predformulacija, analitika, stabilnost i pakovni materijal) Bosnalijek

2011.-danas

Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet , Sarajevo

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Izborna nastavnička zvanja

 1996-2004. kao asistent, viši asistent na PMf-u u Tuzli na predmetima : Organska hemija (8.god), Neorganska hemija(2.god), Metodika nastave hemije(2.god), Opšta hemija(2.god), Mehanizmi organskih reakcija(2.god).
2003-2004.kao viši asistent - spoljni saradnik na PMF-u u Sarajevu na predmetu Analitička hemija II
2010-2011. Kao nastavnik (docent) na predmetima Farmaceutska tehnologija I i II na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku
2011-2016 Docent na predmetima iz oblasti Radiohemija i Biotehnologija
2016-danas: Vanredni profesor na predmetima iz oblasti Radiohemija i Biotehnologija

Funkcije na fakultetu i univerzitetu

-

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO ZVANJE

07.07.2016.godine, Vanredni profesor za oblast Radiohemija i Biotehnologija

PUBLIKACIJE

Naučni radovi u časopisima

Naučni radovi na konferencijama

Research Gate profil

Na početak