Za buduce-Info Board
I ciklus Info board
II ciklus Info Board
III ciklus Info Board
18 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

OPŠTI PODACI

Milka Maksimović

Ime i prezime

Milka Maksimović

Zvanje

Profesor emeritus

Ustanova

Prirodno–matematički fakultet

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

+387 33 279 999

Kabinet

241

LIČNI PODACI

Adresa

Odsjek za hemiju, Prirodno–matematički fakultet, Zmaja od Bosne 35, 71000 Sarajevo

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

09.07.1976. Dipl. ing hemije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Postdiplomski studij

31.05.1985. Magistar hemijskih nauka, "Izolacija i određivanje strukture glikozida iz sjemena Mirabilis jalapa L.", Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu;

Doktorski studij

23.04.1991. Doktor hemijskih nauka, "Sinteza derivata hinolina i izoksazola”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

KRETANJE U ZAPOSLENJU

1977-danas

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Izborna nastavnička zvanja

1993-2003: Docent na predmetu Hemija za studente biologije, PMF Sarajevo

1996-1998: Docent na predmetu Organska hemija, Farmaceutski fakultet Sarajevo;

2003-2009: Vanredni profesor za oblast Organska hemija i biohemija i Hemija za nematične studije, PMF;Sarajevo

2009-2017: Redovni profesor za oblast Organska hemija i biohemija i Hemija za nematične studije, PMF

2017: Profesor emeritus

Funkcije na fakultetu i univerzitetu

2002-2004

Šef Odsjeka za hemiju PMF-a

2007-2011

Koordinator za međunarodnu saradnju PMF-a

2010-2013

Član Senata Univerziteta u Sarajevu

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO ZVANJE

decembar 2017. Profesor emeritus

PUBLIKACIJE  

PDF

Google scholar citations

UDŽBENICI

Univerzitetski udžbenik

 

Milka Maksimović, Sanja Ćavar, Danijela Vidic

Praktikum iz osnova organske hemije

Prirodno-matematičkifakultet, Sarajevo, 2009

 

ISBN978-9958-592-06-5

COBIS.BH-ID 17661446

Univerzitetski udžbenik

 

Milka Maksimović

Karbohidrogeni Zadaci i rješenja iz organske hemije

Prirodno-mateatički fakultet Sarajevo, 2002

 

ISBN 9958-9280-3-5

COBISS.BH-ID 12136966

 

 

Univerzitetski udžbenik

 

Velagić Habul E., Mazalović M., Sinanović K., Bošnjak I., Kovčalija M., Penavin Škundrić J., Maksimović M., Bajramović

Praktikum iz Opće Hemije za studente univerziteta BiH

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 1999

 

 

Phare/Tempus JEP 12 440-97

 

 

 

 
Na početak