Za buduce-Info Board
I ciklus Info board
II ciklus Info Board
III ciklus Info Board
30 Sep, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

OPŠTI PODACI

 

 GetAttachment

 

Ime i prezime

Fehim Korać

Zvanje

Vanredni profesor

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

+387 33 279 915

Kabinet

338/III

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

Datum i mjesto rođenja

20. 05. 1963. godine, Jahovice, Berane, Crna Gora. 

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

1986. Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za hemiju – opći smjer; diplomski rad: „Elektromotorna sila koncentracionog galvanskog elementa sa mješovitim rastvaračem u razblaženijem poluelementu“, mentor doc. dr. Merzuk Cacan. 

Postdiplomski studij

1991. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za hemiju, smjer: fizikalna hemija, magistarski rad: " Koncentracioni galvanski elementi – uticaj rastvarača na elektromotornu silu ", mentor: doc. dr. Merzuk Cacan. 

Doktorski studij

15.04.2009. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za hemiju, "Evaluacija elektrohemijskih korozionih procesa ortopedskih implantata na bazi nehrđajućeg čelika praćenjem koncentracija nekih legirajućih elemenata u tjelesnim tečnostima",mentor: prof. dr. Meliha Lekić. 

KRETANJE U ZAPOSLENJU

2013. - 

Vanredni profesor za oblast Fizikalna hemija, Odsjeku za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

10.06.2010.

Docent za oblast Fizikalna hemija, Odsjeku za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

1986. – 1987. Energoinvest Sarajevo, Institut IRCA Lukavica

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Izborna nastavnička zvanja

1987. Asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo;

1991. Viši asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo;

1998. Viši asistent za oblast Medicinska hemija, Medicinski fakultet Sarajevo.

2010. Docent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.

2012. Docent za oblast Fizikalna hemija, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici

2013. Vanredni profesor za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.

 

Funkcije na fakultetu i univerzitetu

 

2012.-danas

Glavni urednik Glasnika hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2015.-danas

Šef Odsjeka za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO ZVANJE

14.11.2013. Vanredni profesor za oblast Fizikalna hemija, Odsjeku za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

PUBLIKACIJE

Naučni radovi u časopisima

Naučni radovi na konferencijama

UDŽBENICI

M.Cacan, F. Korać

Zbirka zadataka iz fizikalne hemije, (odabrana poglavlja)

Izdavač Glas medicinara, Sarajevo, 2005. godine

 

ISBN 9958-9690-1-7

COBIS.BH-ID 14341382

 

 

M. Lekić, F. Korać:

Repetitorij iz hemije sa testovima i zadacima za pripremanje kvalifikacionih ispita iz hemije na fakultetima,

Sarajevo-Publishing, Sarajevo, 2001. godine

 

ISBN 9958 – 21 – 157 -2

 

 

 

 

 

F. Korać, S. Gutić, S. Gojak, S. Islamović, J. Ostojić

 

Praktikum Fizikalne hemije (Prvi dio)

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2013.godine

 

ISBN 978-9958-592-41-6

COBISS.BH-ID 20563718

 

  

 

 praktikum Fizikalne hemije

 

 
Na početak