Za buduce-Info Board
I ciklus Info board
II ciklus Info Board
III ciklus Info Board
30 Nov, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

OPŠTI PODACI

 Safija 2

 

Ime i prezime

Safija Herenda

Zvanje

Vanredni profesor

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

+387 33 279 995

Kabinet

321

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

Datum i mjesto rođenja

11.05.1983. Zagreb

OBRAZOVANJE

Osnovna škola

Prijedor

Srednja škola

1999.-2002. Opća gimnazija Sanski Most

Dodiplomski studij

2002.-2006. Dipl.ing.hemije, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju,Univerzitet u Sarajevu

Postdiplomski studij

2007.- 2010. Magistar hemijskih nauka, Odsjek za hemiju Prirodno-matematički fakultet ,Univerzitet u Sarajevu.

„Uticaj fiziološke otopine i dezinfekcionih sredstava na koroziju hirurških instrumenata“;

Doktorski studij

2011.-2015. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek zahemiju,Univerzitet u Sarajevu

STRUČNA USAVRŠAVANJA

2008.

Seminar: „Pedagoško obrazovanje nastavnika i saradnika“, Sarajevo

2008.

2. Kongres Bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta

2008.

II Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2009.

III Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2010.

Training in radiochemistry measurements for practitioners, Jožef Stefan  Institute, Ljubljana, Slovenia.

2010.

IV Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2011.

Seminar:„Agilent seminar - spektroskopija i LCMS tehnika“, Sarajevo

2011.

Seminar: „Predstavljanje aktivnosti kompanije Perkin Elmer u BiH“, Sarajevo

2011.

V Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2014.

Training in radiochemistry : Innovative Multimedia Tools for Education and Training for  the  Nuclear Sector , Sarajevo

2014.

Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina, 10-12, October, Sarajevo

2015.

1st Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, 13-15, March, Sarajevo

2015.

Deseti simpozij Hrvatskog drustva za zastitu od zracenja s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik

2015.

European Society for Isotope Research-ESIR Isotope Workshop XIII, September 20-24, Zadar

2016.

2nd Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina, 21-23, October, Sarajevo

2017. 2nd Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, 16-18, March, Sarajevo
2017. The third regional roundtable: Refractory, process industry, nanotechnology and nanomedicine, 1-2 June, Belgrade, Serbia.  Invited lecture on “Investigation of electrochemical inhibition of different active drug substances in immobilized enzyme”.
2018. XX YUCORR InternationalConference,Meeting point of the Science and practiceinthe fieldsofcorrosion,materialsandenvironmentalprotection, May 21.-24.2018.Tara-Serbia
2018. FourthInternationalSymposiumon CorrosionandProtectionof MaterialsandEnvironment and Protection against fire,18.-21.september2018,Bar,CrnaGora
2018. 3 rd International Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina, 19-21, October, Sarajevo
2019. 3rd Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, 16-18, May, Banja Luka
2019. 21st Annual European Pharma Congress (May 20-22, 2019), Zurich, Switzerland
2019. 17th International Conference on Chemistry and the Environment, 16th and 20th of June, 2019, Greece
2019. Seventh International Conference on Radiation in Various Fields of Research, June 10-14, Herceg Novi, Montenegro
2019. XXI YUCORR InternationalConference,Meeting point of the Science and practiceinthe fieldsofcorrosion,materialsandenvironmentalprotection, September 27.-20.2019.Tara-Serbia
2019. 1st International Conference on Advanced Production and Processing, October 10-11, Novi Sad
2019. 4. Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, Oktobar 10-13

KRETANJE U ZAPOSLENJU

18.01.2007.-15.10.2007.

Dipl.ing. hemije, analiza i proizvodnja hem.sredstava, Firma Grizelj d.d. Sarajevo

07.11.2007.-02.09.2011.

Asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

02.09.2011.-01.09.2015.

Viši asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

01.09.2015.-29.01.2020.

Docent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

29.01.2020.-

Vanredni profesor za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Izborna saradnička zvanja

-2007. Asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet , Univerzitet u Sarajevu

-2011. Viši asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

-2011. Visi asistent za oblast Fizikalna hemija, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

-2012. Visi asistent za oblast Fizikalna hemija, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici

2015. -  Docent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

 

2016. -  Docent za  za oblast Fizikalna hemija, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici
2016. – 2017.  Docent za  za oblast Fizikalna hemija, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
2020.- Vanredni profesor za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

 

 

Ostalo

 

 

 

-2011.- Ocjenjivač  za fizikalno- hemijska i radiohemijska ispitivanja po standardu BAS EN ISO/IEC 17025, Institut za akreditiranje BiH (BATA), Sarajevo

2014. Član Organizacionog odbora Konferencije za medicinski i  biološki inženjering Bosne i Hercegovine, Sarajevo

2014.- Član Hrvatskog Društva za zaštitu od zračenja, Zagreb

2015.- Zamjenica Izvršnog direktora Društva za medicinski i biološki inženjering Bosne i Hercegovine

 

2017.  Član Naučnog i Organizacionog odbora Konferencije za medicinski i  biološki inženjering Bosne i Hercegovine, Sarajevo

 

2018.   Predsjednica Skupštine Društva za medicinski i biološki inženjering Bosne i Hercegovine
2019.  Član Naučnog i Organizacionog odbora Konferencije za medicinski i  biološki inženjering Bosne i Hercegovine, Sarajevo

 

 

 

 

Funkcije na fakultetu i univerzitetu

 

 

 

 

2012.-

Sekretar Glasnika hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2014.

Član Organizacionog odbora Kongresa hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2015.

Organizator manifestacije Otvoreni dani hemije, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2015.-2019.

Član Upravnog odbora Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo

2015.

Šef Katedre za fizikalnu hemiju, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2016.

Član Organizacionog i Naučnog odbora Kongresa hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2017. Član Znanstvenog odbora VII. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „VODA ZA SVE”, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2017. Organizator manifestacije Otvoreni dani hemije, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
2018. Član Organizacionog i Naučnog odbora 3. Kongresa hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ASISTENTSKO ZVANJE

29.01.2020. Vanredni profesor za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

PUBLIKACIJE

Radovi u naučnim časopisima

Radovi na konferencijama

PROJEKTI

Međunarodni istraživački projekat (2015-2019):

“Istraživanje bioaktivnih spojeva iz dalmatinskog bilja: njihov antioksidacijski karakter i utjecaj na enzimsku inhibiciju i zdravlje”

Naučno-istraživački projekat: “Procjena biouticaja supstance K2[B3O3F4OH] na psorijazu“.

UDŽBENICI

 

 

 

   Emira Zovko, Safija Islamović

   „Osnove radiohemije sa praktikumom“,    Prirodno-matematički fakultet

   Sarajevo, 2009. godina

 

   ISBN 978-9958-592-08-9

   COBIS.BH-ID 17673222

 

 

 

 

F. Korać, S. Gutić, S. Gojak, S. Islamović, J. Ostojić

 

Praktikum Fizikalne hemije (Prvi dio)

 

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2013.godine

 

ISBN 978-9958-592-41-6

  COBISS.BH-ID 20563718

 

praktikum Fizikalne hemije

F. Korać, S. Gutić, S. Herenda, J. Ostojić, S. Gojak-Salimović,  

Praktikum iz Korozije i zaštite

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2017.godine

ISBN 978-9958-592-98-0

COBISS.BH-ID 24507398

 

F. Korać, S. Gutić, J. Ostojić, S. Herenda, S. Gojak-Salimović  

Praktikum Elektrohemije,

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo 2019.godine

ISBN 978-9926-453-17-6

COBISS.BH-ID 27108102.

 

 

 

Na početak