Za buduce-Info Board
I ciklus Info board
II ciklus Info Board
III ciklus Info Board
27 Feb, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

OPŠTI PODACI

 Safija 2

 

Ime i prezime

Safija (Islamović) Herenda

Zvanje

Docent

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

+387 33 279 995

Kabinet

321

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

Datum i mjesto rođenja

11.05.1983. Zagreb

OBRAZOVANJE

Osnovna škola

Prijedor

Srednja škola

1999.-2002. Opća gimnazija Sanski Most

Dodiplomski studij

2002.-2006. Dipl.ing.hemije, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju,Univerzitet u Sarajevu

Postdiplomski studij

2007.- 2010. Magistar hemijskih nauka, Odsjek za hemiju Prirodno-matematički fakultet ,Univerzitet u Sarajevu.

„Uticaj fiziološke otopine i dezinfekcionih sredstava na koroziju hirurških instrumenata“;

Doktorski studij

2011.-2015. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek zahemiju,Univerzitet u Sarajevu

STRUČNA USAVRŠAVANJA

2008.

Seminar: „Pedagoško obrazovanje nastavnika i saradnika“, Sarajevo

2008.

2. Kongres Bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta

2008.

II Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2009.

III Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2010.

Training in radiochemistry measurements for practitioners, Jožef Stefan  Institute, Ljubljana, Slovenia.

2010.

IV Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2011.

Seminar:„Agilent seminar - spektroskopija i LCMS tehnika“, Sarajevo

2011.

Seminar: „Predstavljanje aktivnosti kompanije Perkin Elmer u BiH“, Sarajevo

2011.

V Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2014.

Training in radiochemistry : Innovative Multimedia Tools for Education and Training for  the  Nuclear Sector , Sarajevo

2014.

Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina, 10-12, October, Sarajevo

2015.

1st Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, 13-15, March, Sarajevo

2015.

Deseti simpozij Hrvatskog drustva za zastitu od zracenja s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik

2015.

European Society for Isotope Research-ESIR Isotope Workshop XIII, September 20-24, Zadar

KRETANJE U ZAPOSLENJU

18.01.2007.-15.10.2007.

Dipl.ing. hemije, analiza i proizvodnja hem.sredstava, Firma Grizelj d.d. Sarajevo

07.11.2007.-02.09.2011.

Asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

02.09.2011.-01.09.2015.

Viši asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

01.09.2015.-

Docent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Izborna saradnička zvanja

-2007. Asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet , Univerzitet u Sarajevu

-2011. Viši asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

-2011. Visi asistent za oblast Fizikalna hemija, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

-2012. Visi asistent za oblast Fizikalna hemija, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici

2015. -  Docent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

 

 

Ostalo

 

 

 

-2011.- Ocjenjivač  za fizikalno- hemijska i radiohemijska ispitivanja po standardu BAS EN ISO/IEC 17025, Institut za akreditiranje BiH (BATA), Sarajevo

2014. Član Organizacionog odbora Konferencije za medicinski i  biološki inženjering Bosne i Hercegovine, Sarajevo

2014.- Član Hrvatskog Društva za zaštitu od zračenja, Zagreb

2015.- Zamjenica Izvršnog direktora Društva za medicinski i biološki inženjering Bosne i Hercegovine

 

 

 

 

Funkcije na fakultetu i univerzitetu

 

 

 

 

2012.-

Sekretar Glasnika hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2014.

Član Organizacionog odbora Kongresa hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2015.

Organizator manifestacije Otvoreni dani hemije, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2015.

Član Upravnog odbora Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo

2015.

Šef Katedre za fizikalnu hemiju, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ASISTENTSKO ZVANJE

01.09.2015. Docent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

PUBLIKACIJE

Radovi u naučnim časopisima

Radovi na konferencijama

UDŽBENICI

 

 

 

   Emira Zovko, Safija Islamović

   „Osnove radiohemije sa praktikumom“,    Prirodno-matematički fakultet

   Sarajevo, 2009. godina

 

   ISBN 978-9958-592-08-9

   COBIS.BH-ID 17673222

 

 

 

 

F. Korać, S. Gutić, S. Gojak, S. Islamović, J. Ostojić

 

Praktikum Fizikalne hemije (Prvi dio)

 

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2013.godine

 

ISBN 978-9958-592-41-6

  COBISS.BH-ID 20563718

 

praktikum Fizikalne hemije

Na početak