Za buduce-Info Board
I ciklus Info board
II ciklus Info Board
III ciklus Info Board
16 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

OPŠTI PODACI

 

Ime i prezime

Jasna Huremović

Zvanje

Redovni profesor

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet, Sarajevo

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

+387 33 279 881

Kabinet

135

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 1995.

 

“Određivanje olova(II) i kadmija(II) u vodi i suspendiranom materijalu rijeke Miljacke metodom potenciometrijske striping analize”

Postdiplomski studij

Magistar hemijskih nauka, Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 2002.

 

“Istraživanje zagađenja okoline Sarajeva obzirom na živu, metale u tragovima i radionuklide”

Doktorski studij

Doktor hemijskih nauka, Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 2008.

 

“Uporedno određivanje žive u uzorcima tla na odabranim BiH područjima”

KRETANJE U ZAPOSLENJU

1996. - 2002.

Asistent za oblast Analitička hemija

2002. - 2009. 

Viši asistent za oblast Analitička hemija

2009. - 2013. 

Docent za oblast Analitička hemija

2013. - 2018

Vanredni profesor za oblast Analitička hemija

2018. -

Redovni profesor za oblast Analitička hemija

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO/ASISTENTSKO ZVANJE

05.04.2018. Redovni profesor za oblast Analitička hemija

PUBLIKACIJE

Naučni radovi u časopisima

Naučni radovi na konferencijama

UDŽBENICI

 

 

Mustafa Memić, Jasna Huremović, Esma Ruždić

Zbirka zadataka iz instrumentalnih metoda analize

Prirodno-matematički fakultet, 2016;

 

ISBN 978-9958-592-74-4

COBIS.BH-ID 22837254

zbirka zadataka Mustafa Memic

Univerzitetski udžbenik

 

Jasna Huremović, Mehanizmi jonske izmjene, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2012.

 

ISBN: 978-9958-592-25-6

COBIS.BH-ID: 19288326

 

Univerzitetski udžbenik

Tidža Muhić-Šarac i Jasna Huremović, Hemija i kvalitet tla, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2015.

ISBN: 978-9958-592-63-8

COBIS.BH-ID: 22096902

 hemija i kvalitet tla -knjiga

 

 
Na početak