Za buduce-Info Board
I ciklus Info board
II ciklus Info Board
III ciklus Info Board
04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH408

ZAŠTITA OD KOROZIJE

Studijski program

 Hemija - opšti smjer, nastavnički smjer

Semestar

 VIII

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 3 ECTS / 2+1 (30+15)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Fehim Korać, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Mr. Sanjin Gutić, viši asistent

 Mr. Jelena Ostojić, viši asistent

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim sistemima zaštite materijala od korozije.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Sistemi zaštite materijala od korozije.
Elektrohemijska zaštita materijala - metala.
Katodna zaštita.
Zaštita metala obradom korozione sredine.
Zaštita metala prevlakama, bojama i lakovima.
Galvanske prevlake na metalnoj podlozi.
Zaštita metala od korozije oplemenjivanjem u fazi konstrukcije uređaja
Anodna zaštita.Princip anodne zaštite na osnovu dijagrama potencijal pH
Inhibicija i inhibitori. Djelovanje inhibitora na korozione procese.
Izbor inhibitora korozije zavisno od materijala, okoline i ostalih uslova.
Zaštita materijala od hemijske korozije.
Ispitivanje kvaliteta izvedene zaštite i njeno održavanje.
Izbor materijala i dizajn. Izbor legura.
Plan prevencije korozije.
Ekonomika prevencije korozije.
Zaštita od korozije i ekologija.

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  45

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

  • D. A. Jones, Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall, London, 1996
  • D. Tibot, J. Tibot, Corrosion science and tehnology, CRC Press, 1998
  • P. R. Roberge, Hanbook of Corrosion Engineering, McGraw-Hill, 2000
  • Praktikum iz korozije i zaštite materijala, interna skripta

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                           5 (min 3)

Laboratorijske vježbe-kolokvij:          15 (min 8)

Testovi:                                      2*20 (min 2*11)

Završni ispit:                                  40 (min 22)

Ukupno :                                     100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak