21 Oct, 2020
BosnianBAEnglish (UK)
26
Mar 20

O B A V J E Š T E NJ E - ONLINE NASTAVA

Obavještavaju se studenti da će se nastava (predavanja i vježbe) izvoditi do daljnjeg online putem platforme Office 365 putem Microsoft Teams aplikacije. Studenti koji su pravoremeno prijavili svoje e-mail adrese su dodani u timove u kojima će biti rađena online predavanja i vježbe. Studenti koji se nisu pravovremeno prijavili su dužni da samostalno pošalju zahtjev za učlanjenje u tim putem linkova ispod.

Vježbama mogu prisustvovati samo prvoupisani studenti, koji su prve četiri sedmice pohađali iste.

Predavanjima mogu pristupiti i studenti koji nisu položili odgovarajući predmet, nakon što im zahtjev za pristup bude odobren od strane nastavnika.

Sva daljnja obavještenje će biti u odgovarajućim timovima. Ostale online platforme i aplikacije koje su do sada korištene (e-nastava, google forms etc) neće biti ubuduće korištene.

Linkovi za pristup su:

Anorganska hemija II

Predavanja

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab58dec5845ce4751817797eb19887344%40thread.tacv2/conversations?groupId=726537f2-3f4a-4726-bcfa-d4a17f0ebbf8&tenantId=0e117cc0-6ced-4cca-8feb-14712b8ac464

Vježbe - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae7dc335132854f7c9eba4126d265ed83%40thread.tacv2/conversations?groupId=18fdd033-b9c4-469a-b828-5ed10dd6377a&tenantId=0e117cc0-6ced-4cca-8feb-14712b8ac464

Mehanizmi anorganskih reakcija

Predavanja

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8408809b02c2439c8ed3a3f12f9a80bc%40thread.tacv2/conversations?groupId=82969670-f1fb-4e5b-9c08-bbd56243e649&tenantId=0e117cc0-6ced-4cca-8feb-14712b8ac464

Vježbe

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa65e45594a7a44358559730fdd4b6496%40thread.tacv2/conversations?groupId=f187f8a7-971a-4c51-b7ea-29e3f2add5e8&tenantId=0e117cc0-6ced-4cca-8feb-14712b8ac464

Bioanorganska hemija

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ff712492a8e4393b3c94c6e94a9fe52%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ff90ae0-2ba7-443b-8d0d-0f08d2edf7f7&tenantId=0e117cc0-6ced-4cca-8feb-14712b8ac464

Opšta hemija II

Predavanja

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1cdbb04599f45d1816fc93830ada897%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f517755-c849-4bf3-9b41-93b2a27cf376&tenantId=0e117cc0-6ced-4cca-8feb-14712b8ac464

Vježbe

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab3209a78486641eb800389ad2f7f884e%40thread.tacv2/conversations?groupId=e83058e5-4987-41bf-81f4-9cbe6e45563d&tenantId=0e117cc0-6ced-4cca-8feb-14712b8ac464

Opšta hemija za fizičare

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9cf4a973b06e42e5b65be5606f2d698d%40thread.tacv2/conversations?groupId=2836ef10-3cca-458c-ae7f-22e8c06f7463&tenantId=0e117cc0-6ced-4cca-8feb-14712b8ac464

Senzori za kontrolu polutanata

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2513b0d847c6430dadfba05f6df05c3c%40thread.tacv2/conversations?groupId=f686c9b3-0f92-4a1f-a4fc-0b8c0ea10fc1&tenantId=0e117cc0-6ced-4cca-8feb-14712b8ac464

23
Mar 20

Predavanja za petu sedmicu nastave (Opšta hemija II) - Dio 1 i Dio 2

Evidentirati se za preuzimanje predavanja putem web stranice Katedre u terminu predavanja.

More Articles...

  1. opstahemija
  2. oglas221

Page 1 of 2

 

Study Chemistry

Promo Flyer

 

logo

 

                of Canton Sarajevo

 
 
 
Na početak