Za buduce-Info Board
I ciklus Info board
II ciklus Info Board
III ciklus Info Board
29 Nov, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

Raspored predavanja i vježbi za II ciklus na Odsjeku za hemiju u akademskoj 2020/2021. godini - vanredni studij (05.11.2020.)

Raspored predavanja i vježbi za II ciklus na Odsjeku za hemiju u akademskoj 2020/2021. godini - redovni studij (05.11.2020.)

Odluka o usvajanju liste tema završnih radova sa predloženim mentorima, kandidatima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova II (drugog) ciklusa studija za akademsku 2019/2020.

Lista tema sa kandidatima, mentorima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova II ciklusa studija hemije za akademsku 2019/2020.godinu

Odluka o usvajanju tema zavrsnih radova sa predloženim mentorima za II ciklus studij 2019/20

Prijedlog liste tema sa mentorima završnih radova II ciklusa studija hemije za akademsku 2019/2020. godinu

Lista tema sa kandidatima, mentorima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova II ciklusa studija hemije za akademsku 2018/2019.godinu (20. 2. 2019.)

LISTA TEMA I MENTORA ZA IZRADU ZAVRŠNIH RADOVA II CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2018/2019.GODINU

LISTA TEMA, KANDIDATA I KOMISIJA ZA OCJENU I ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA II CIKLUSA STUDIJA HEMIJE ZA AKADEMSKU 2017/18. GODINU

 

Potrebni obrasci se mogu skinuti sa linkova ispod kao doc dokumenti:

Obrazac ZR1 Prijava teme završnog rada

Obrazac ZR2 Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada

Obrazac ZR3 Zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada

Obrazac ZR4 Saglasnost mentora

Obrazac ZR5 Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada

Obrazac ZR6 Zapisnik sa odbrane završnog rada

 

Izgled naslovne strane završnog rada II ciklusa 

Upute za citiranje literature

Protokol i formular za završni rad II ciklusa studija

 

 

 

 

 

Study Chemistry

Promo Flyer

 

logo

 

                of Canton Sarajevo

 
 
 
Na početak