Za buduce-Info Board
I ciklus Info board
II ciklus Info Board
III ciklus Info Board
26 Sep, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

OPŠTI PODACI

 

Ime i prezime

Ines Nuić

Zvanje

Docent

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

+387 33 279 879

Kabinet

60

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2005.

Diplomski rad: Promjene koncentracije ukupnog kolesterola u serumu tijekom starenja čovjeka (mentor: Prof.dr. Emin Sofić)

Profesor hemije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2008.

Diplomski rad: Zastupljenost ogleda u nastavi kemije (mentor: Doc.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić)

Postdiplomski studij

Magistar hemije (II ciklus), Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2011.

Završni magistarski rad: Analiza integriranih znanja iz kemije i fizike studenata prve godine studija kemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo u svjetlu Bolonjskog modela studija (mentor: Doc.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić) 

Doktorski studij

Doktorica nauka iz područja Obrazovanja nastavnika i edukacijskih nauka (III ciklus), Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija, 2018.

Doktorska disertacija: Integration of Macroscopic and Submicroscopic Levels for Understanding Fundamental Chemical Concepts Using Web-Based Learning Material (mentor: Prof.dr. Saša A. Glažar, komentor: Prof.dr. Nermin Đapo) 

KRETANJE U ZAPOSLENJU

2005. – 2008.

„Barit d.d.“ Kreševo, PJ „Stamal“

Od 2008. -

Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju, Kabinet za metodiku nastave hemije

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Izborna asistentska zvanja

2008. – 2012. Asistent na Odsjeku za hemiju za oblast Metodika nastave hemije

2012. – 2018. Viši asistent na Odsjeku za hemiju za oblast Metodika nastave hemije

Izborna nastavnička zvanja

2018. - Docent na Odsjeku za hemiju za oblast Hemija u obrazovanju

Funkcije na fakultetu i univerzitetu

 

 

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO/ASISTENTSKO ZVANJE

19.12.2018. Docent na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Oblast Hemija u obrazovanju).

PUBLIKACIJE

PDF

Google Scholar profil

UDŽBENICI

Gutman, I., Zejnilagić-Hajrić, M., Nuić, I. (2010). Izabrana poglavlja iz istorije hemije. Kragujevac: Prirodno-matematički fakultet Kragujevac

Izabrana poglavlja za web

Gutman, I., Zejnilagić-Hajrić, M., Nuić, I. (2012). Historijski razvoj hemije. Sarajevo: Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.

ISBN  978-9958-592-33-1

COBISS.BH-ID  20105222

Historijski razvoj hemije za web1

 

Zejnilagić-Hajrić, M., Ljubijankić, N., Čopra-Janićijević, A., Vidic, D., Nuić, I. (2016). Praktikum iz metodike nastave hemije. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet 

ISBN  978-9958-592-77-5

COBISS.BH-ID  22953478

 

 Naslovnica Praktikum MNH Zejnilagic et al.jpg

 

Study Chemistry

Promo Flyer

 

logo

 

                of Canton Sarajevo

 
 
 
Na početak