Za buduce-Info Board
I ciklus Info board
II ciklus Info Board
III ciklus Info Board
10 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

OPŠTI PODACI

slika

Ime i prezime

Alisa Selović

Zvanje

Docent

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

+387 33 279 883

Kabinet

131

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2004. "Određivanje metala u životinjskoj jetri metodom AAS-plamena tehnika"

Postdiplomski studij

Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2011. "Validacija i mjerna nesigurnost određivanja teških metala iz pješčane mete metodom AAS nakon ispaljivanja malokalibarske municije"

Doktorski studij

Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2018. „Remedijacija tla streljane kontaminiranog Ba, Cr i Pb hemijskim i biološkim postupcima“

PROFESIONALNO ISKUSTVO

 

Izborno nastavno zvanje

 

2005.-2011. Asistent za oblast Analitička hemija

2011.-2018. Viši asistent za oblast Analitička hemija

2018.-danas. Docent za oblast Analitička hemija

KRETANJE U ZAPOSLENJU

2005.- danas

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO ZVANJE

07.06.2018. Docent za oblast Analitička hemija

PUBLIKACIJE

Naučni radovi u časopisima

Naučni radovi na konferencijama

 

Study Chemistry

Promo Flyer

 

logo

 

                of Canton Sarajevo

 
 
 
Na početak