25 Oct, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

Početkom 1950. godine na Sarajevskom Univerzitetu formiran je Filozofski fakultet u čijem sastavu je utemeljen Prirodno-matematički odsjek sa dvije grupe - katedre: Hemija i Geografija. Razvojem Univerziteta u Sarajevu i naraslim potrebama privrede za hemijskim kadrovima, sa školskom 1960/61, postojeća Katedra za Hemiju Filozofskog fakulteta prerasla je u Odsjek za Hemiju novoformiranog Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

Danas Odsjek za Hemiju čine sljedeće organizacione jedinice:
- Katedra za Opću i anorgansku hemiju;
- Katedra za Analitičku hemiju;
- Katedra za Organsku hemiju i biohemiju;
- Katedra za Fizikalnu hemiju;
- Kabinet za Tehnologiju;
- Kabinet za Radiohemiju;
- Kabinet za Metodiku nastave hemije.

U okviru Odsjeka djeluju i Centar za primijenjena istraživanja u hemiji i Biblioteka sa računarskim centrom.

 

Šef Kabineta za metodiku nastave hemije: Dr. Ines Nuić, docentica

Kontakt telefon: 033/279-879

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Broj kabineta: 60

 

Study Chemistry

Promo Flyer

 

logo

 

                of Canton Sarajevo

 
 
 
Na početak