12 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

Odbranjeni završni/magistarski radovi u Kabinetu za metodiku nastave hemije:

Red. Br.

Prezime i ime

Tema završnog rada

Odbrana

1.

Vidović Ines

Analiza integriranih znanja iz kemije i fizike studenata prve godine studija kemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo u svjetlu Bolonjskog modela studija

16.02.2011.

2.

Hodžić Edina

Izrada i upotreba konceptnih mapa u nastavi hemije u gimnaziji

16.02.2011.

3.

Haskić Maida

Značaj i uloga eksperimenata u nastavi hemije na znanje učenika i đaka

01.06.2012.

4.

Dželović Senada

Stavovi đaka i vrednovanje đačkih postignuća iz hemije u gimnaziji

04.01.2013

5.

Bisić Behija

Individualizacija nastave hemije u gimnaziji

28.05.2013.

6.

Kajević Aida

Efikasnost metode istraživanja u nastavi hemije u srednjim školama

04.07.2013.

7.

Fišić Merima

Procjena trajnosti usvojenog znanja iz stehiometrije u prvom razredu gimnazije

22.07.2013.

8.

Šabeta Alma

Efikasnost problemske nastave i učenja hemije u osnovnoj školi

28.10.2013

9.

Memišević Muška

Aktivno poučavanje i učenje u nastavi hemije

28.11.2013.

10.

Ademović Safet

Izbor i primjena didaktičkih principa u nastavi hemije

29.11.2013.

11.

Delić Ena

Mogućnosti učenika s teškoćama u razvoju za učestvovanje u realizaciji nastave hemije

18.07.2014.

   12. Javornicki Ines Efikasnost konceptnog poučavanja u osnovnoj školi 31.12.2014.
   13. Štrbo Fatima Razumijevanje pojmova mola i Avogadrovog broja u nastavi hemije u osnovnoj školi 31.12.2014.
14. Polutak Adel Evaluacija razumijevanja odabranih pojmova iz organske hemije u osnovnoj školi  29.11.2016.
15. Rajić Slavica Komparacija postignuća učenika iz organske hemije primjenom multimedije i demonstracionih ogleda 02.03.2017.
16. Subašić Dženana Poimanje submikro spoznajnog nivoa u nastavi hemije 17.05.2017.
17. Sabljica Lejla Optimiziranje razumijevanja odabranih hemijskih koncepata u srednjoj školi 21.07.2017.
18. Smajić Belma Značaj pojmovnih mapa u nastavi hemije 29.09.2017.

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak