11 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

Odbranjeni magistarski radovi u Kabinetu za metodiku nastave hemije:

R. br.

Ime i prezime

Tema magistarskog rada

Odbrana

1. Bandić Jasmina

Upotreba informacijske tehnologije kod izvođenja eksperimentalnog rada u nastavi hemije

25.08.2011.

2. Marjanović Stanislava

Informisanost đaka o izvorima i opasnostima radioaktivnog zračenja sa osvrtom na plan i program nastave hemije u gimnazijama

19.09.2012.

 

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak