20 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

OPŠTI PODACI

 

Ime i prezime

Ismet Tahirović

Zvanje

Redovni profesor

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet

E-mail

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon

+387 33 279 905

Kabinet

233

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

Dipl. ing. hemije, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, hemija – opći smjer, naziv diplomskog rada: „Kompleksna jedinjenja molibdena(V) sa N-alkil supstituiranim salicilideniminima“

Postdiplomski studij

Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, hemija – smjer Analitička hemija, naziv magistarskog rada: „Kolorimetrijska metoda praćenja inhibicije butirilholinesteraze uzrokovane organofosfatnim pesticidom“.

Doktorski studij

Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, naziv doktorske disertacije: „Primjena fluorescentne metode sa fluoresceinom i beta-pikoeritrinom u mjerenju totalnog antioksidativnog kapaciteta moždanog tkiva čovjeka“

KRETANJE U ZAPOSLENJU

Oktobar 1994. – januar 1996

Gimnazija Cazin

Juli 1997. -

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Katedra za organsku hemiju i biohemiju

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Izborna nastavnička zvanja

2018.- danas: Redovni profesor za oblasti Organska hemija i Biohemija

Funkcije na fakultetu i univerzitetu

-

   
Projekti

1. Total antioxidant capacity of different regions of brain in Parkinson's and Alzheimer's
disease, (DAAD Project, 2003-2004).

2. Experimental models of Alzheimer's disease and cerebral diabetes related disorders,
(DAAD Project, 2005-2006).

3. Antinociceptive activity of botulinum toxin type a: new mechanism of action, new
indications? (2011-2013).

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO ZVANJE

Maj 2018., Redovni profesor za oblasti Organska hemija i biohemija

PUBLIKACIJE

Radovi u naučnim časopisima

Naučni radovi na konferencijama

Google scholar citations

UDŽBENICI

 Udžbenik

 

Ismet Tahirović, Anela Topčagić, Nermin Buza; Zbirka zadataka iz biohemije I, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2018.

 

ISBN 978-9926-453-00-8

COBISS.BH-ID 25331462

 zbirka zadataka BH

Udžbenik

 

Ismet Tahirović, Lejla Klepo, Jasmin Toromanović; Praktikum iz hemije makromolekula, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2018.

 

ISBN 978-9958-592-99-7

COBISS.BH-ID 25061382

 HMM knjiga

 

Udžbenik

Ismet Tahirović, Anela Zeković; Praktikum iz biohemije I, Prirodno-matematički fakultet u  Sarajevu, Sarajevo, 2012.

ISBN 978-9958-592-32-4

COBIS.BH-ID 19948294

Univerzitetska knjiga

 

Azra Jaganjac, Ismet Tahirović; Osnove hemijske tehnologije za studente hemije, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2005.

 

COBIS.BH-ID 14329606

Poglavlje u udžbeniku

 

Emin Sofić, Ismet Tahirović; Antioxidant Capacity of the Neurohormone Melatonin,Chapter XIX, pp 317-326.

In:Melatonin: From Molecules to Therapy. Eds: S.R. Pandi-Perumal and Daniel P. Cardinali, Nova Science Publishers, Inc., New York,

 

(ISBN 1-60021-121-6)

 

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak