18 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

OPŠTI PODACI

irnesa

Ime i prezime

Irnesa Osmanković

Zvanje

Viši asistent

Ustanova

Prirodno matematički fakultet

E-mail

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon

+387 33 279 917

Kabinet

343

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

Bakalaureat/bachelor inženjerske hemije, Prirodno matematički fakultet Sarajevo, 2013, Završni rad I ciklusa: Prekoncentriranje metalnih jona na silika gelu 60 F254

Postdiplomski studij

Magistar inženjerske hemije, Prirodno matematički fakultet Sarajevo, 2014, Završni rad II ciklusa "Prekoncentriranje i određivanje nekih metalnih jona iz multielementnih otopina nakon koprecipitacije sa itrijum-8-hidroksihinolinom"

Doktorski studij

Od 2015. student doktorskog studija, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo.

Tema doktorske disertacije: "Heteroleptički kompleksi rutenija sa diiminima i Schiff-ovim bazama izvedenim iz aminokiselina: sinteza, karakterizacija i biološka aktivnost."

KRETANJE U ZAPOSLENJU

Od oktobra 2014.

Asistent za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

Od februara 2018.

Viši asistent za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ASISTENTSKO ZVANJE

31.01.2018. Viši asistent za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

PUBLIKACIJE

Lista publikacija

Google Scholar profil

Research Gate profil

Na početak