27 Sep, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Studijski program III ciklusa Opšti smjer -

Inovirani plan i progam (akademska 2015/16. godina)

 

PRVA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

Nosilac predmeta

I semestar

II semestar

O/I

ECTS

HDOO11

Hemijski seminar

Prof. dr. Emira Kahrović

45+45

 

O

15

HDAH12

Analitika elemenata u tragovima

Prof. dr. Mustafa Memić

45+45

 

I

15

HDOB13

Odabrana poglavlja biokemije-hormoni i metabolizam

Prof. dr. Ismet Tahirović

45+45

 

I

15

HDOB22

Komunikacije u živim organizmima

Prof. dr. Mladen Miloš

45+45

 

I

15

HDOB14

Odabrana poglavlja organske hemije

Prof. dr. Milka Maksimović

45+45

 

I

15

HDOB31

Biomarkeri lipidne peroksidacije

Prof. dr. Ismet Tahirović

45+45

 

I

15

HDFH15

Kinetika elektrodnih reakcija

Prof. dr. Fehim Korać

45+45

 

I

15

HDFH18

Kinetički razvoj lijekova kao inhibitora enzima

Doc. dr. Safija Herenda

45+45

 

I

15

HDOA25

Sinteza i identifikacija anorganskih spojeva

Prof. dr. Marina Cindrić

45+45

 

I

15

HDOA33

Bioanorganska hemija

Prof. dr. Dubravka Matković Čalogović

45+45

 

I

15

HDOA16

Komputacijska hemija

Prof. dr. Semira Galijašević

45+45

 

I

15

 

SUMA

 

90+90

 

 

30

HDAH26

Pojavni oblici teških metala u okolišu

Prof. dr. Muhić-Šarac Tidža

 

45+45

I

15

HDAH31

Analitika zraka

Prof. dr. Jasna Huremović

 

45+45

I

15

HDAH24

Odabrana poglavlja analitičke hemije

Prof. dr. Aida Šapčanin

 

45+45

I

15

HDOB32

Oksidativne transformacije polifenolskih spojeva

Prof. dr. Milka Maksimović

 

45+45

I

15

HDOB33 Prirodni produkti kao antioksidansi Prof. dr. Danijela Vidic   45+45 I 15
HDOB23 Odabrane bioanalitičke metode Prof. dr. Ismet Tahirović   45+45 I 15

HDOB28

Odabrana poglavlja organske analize

Prof. dr. Amira Čopra-Janićijević

 

45+45

I

15

HDFH33 Odabrana poglavlja sonohemije Prof. dr. Sabina Gojak-Salimović   45+45 I 15
HDTH31 Principi i procesi pripreme vode Prof. dr. Nurudin Avdić   45+45 I 15
HDFH26 Radionuklidi u metaboličkim procesima Doc. dr. Safija Herenda   45+45 I 15
HDRH31 Radiofarmaceutika Doc. dr. Mirza Nuhanović   45 + 45 I 15

HDOA31

Razvoj i primjena hemijskih senzora

Prof. dr. Emir Turkušić

 

45+45

I

15

HDOA27

Razvoj i primjena metalnih kompleksa Prof. dr. Emira Kahrović   45+45 I

15

HDFH17

Elektrohemijski sistemi za pohranu energije Prof. dr. Fehim Korać   45+45 I 15
 

SUMA

 

 

90+90

 

30

 

DRUGA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

Nosilac predmeta

III semestar

IV semestar

O/I

ECTS

HDOO30

Doktorski seminar I -Prezentacija projekta doktorske teme

Supervizor

15+60

 

O

30

HDOO40

Doktorski seminar II

Mentor

 

15+60

O

30

 

SUMA

 

15+60

15+60  

60

 

TREĆA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

Nosilac predmeta

V semestar

VI semestar

O/I

ECTS

HDOO50

Doktorski seminar III*

Mentor

15+60

 

O

30

HDOO60

Doktorski seminar IV – Prezentacija radne verzije doktorata

Mentor

 

15+30

O

15

HDOO00

Odbrana doktorske disertacije

Mentor

 

0+30

O

15

 

SUMA

 

15+60

15+60

 

60

 

SUMA (STUDIJ)

   

240+420

 

180

 

Studijski program III ciklusa Opšti smjer - prva i druga generacija

 

PRVA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

Nosilac predmeta

I semestar

II semestar

O/I

ECTS

HDOO11

Hemijski seminar

Prof. dr. Emira Kahrović

30+45

 

O

15

HDAH12

Analitika elemenata u tragovima

Prof. dr. Mustafa Memić

30+45

 

I

15

HDOB13

Odabrana poglavlja biohemije-hormoni i metabolizam

Prof. dr.Ismet Tahirović

30+45

 

I

15

HDOB14

Odabrana poglavlja organske hemije

Prof. dr. Amira Čopra-Janićijević

30+45

 

I

15

HDFH15

Kinetika elektrodnih reakcija

Prof. dr. Fehim Korać

30+45

 

I

15

HDOA16

Komputacijska hemija

Prof. dr. Semira Galijašević

30+45

 

I

15

HDFH21

Elektrohemija nevodenih sredina

Prof. dr. Fehim Korać

 

30+45

I

15

HDOB22

Komunikacije u živim organizmima

Prof. dr. Mladen Miloš

 

30+45

I

15

HDOB23

Odabrane bioanalitičke metode

Prof. dr. Ismet Tahirović

 

30+45

I

15

HDAH24

Odabrana poglavlja analitičke hemije

Prof. dr. Ranka Kubiček

 

30+45

I

15

HDOA25

Sinteza i identifikacija anorganskih spojeva

Prof. dr. Marina Cindrić

 

30+45

I

15

HDAH26

Pojavni oblici teških metala u okolišu

Prof. dr. Muhić-Šarac Tidža

 

30+45

I

15

HDOA27

Razvoj i primjena metalnih kompleksa

Prof. dr. Emira Kahrović

 

30+45

I

15

HDOB28

Odabrana poglavlja organske analize

Prof. dr. Amira Čopra-Janićijević

 

30+45

I

15

 

Suma

 

60+90

60+90

 

60

 

DRUGA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

Nosilac predmeta

III semestar

IV semestar

O/I

ECTS

HDAH31

Analitika zraka

Prof. dr. Jasna Huremović

30+30

 

I

10

HDOA33

Bioanorganska hemija

Prof. dr. Dubravka Matković Čalogović

30+30

 

I

10

HDOB31

Biomarkeri lipidne peroskidacije

Prof. dr. Ismet Tahirović

30+30

 

I

10

HDFH32

Moderne elektrohemijske metode

Prof. dr. Fehim Korać

30+30

 

I

10

HDFH33

Odabrana poglavlja sonohemije

Prof. dr. Sabina Gojak-Salimović

30+30

 

I

10

HDOB32

Oksidativne transformacije polifenolskih spojeva

Prof. dr. Milka Maksimović

30+30

 

I

10

HDTH31

Principi i procesi pripreme vode

Prof. dr. Nurudin Avdić

30+30

 

I

10

HDOB33

Prirodni produkti kao antioksidansi

Doc. dr. Danijela Vidic

30+30

 

I

10

HDRH31

Radiofarmaceutika

Doc. dr. Mirza Nuhanović

30+30

 

I

10

HDOA31

Razvoj i primjena hemijskih senzora

Prof. dr. Emir Turkušić

30+30

 

I

10

HDOA32

Redoks procesi u biološkim sistemima

Prof. dr. Semira Galijašević

30+30

 

I

10

HDFH31

Vodljivi polimeri

Prof. dr. Fehim Korać

30+30

 

I

10

HDOO30

Doktorski seminar I -Prezentacija projekta doktorske teme

Supervizor

30+30

 

O

10

HDOO40

Doktorski seminar II

Mentor

 

0+60

O

30

 

Suma

 

90+90

0+60

 

60

 

TREĆA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

Nosilac predmeta

V semestar

VI semestar

O/I

ECTS

HDOO50

Doktorski seminar III

Mentor

0+60

 

O

30

HDOO60

Doktorski seminar IV – Prezentacija radne verzije doktorata

Mentor

 

0+30

O

15

HDOO00

Odbrana doktorske disertacije

Mentor

 

0+60

O

15

 

Suma

 

0+60

0+90

 

60

 

 

Na početak