04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Studijski program II ciklusa Opšti smjer

 

Šifra

Naziv predmeta

I   Semestar

II Semestar

Z/O/I

ECTS

Zajednički predmeti

HZZI11

Baze podataka u hemiji

2 + 2

 

Z

4

HZOI12

Metodologija naučnog i stručnog rada

2 + 0

 

Z

2

HZOI13

Mjeriteljstvo u hemiji

2 + 2

 

Z

4

Katedra za fizikalnu hemiju

HFHI11

Koloidna hemija

4 + 2

 

O

6

HFHI12

Korozija nemetalnih materijala

3 + 3

 

O

6

HFHI03

Uvod u hemijsku teoriju grafova

3 + 1

 

I

4

HFHI04

Termodinamika ireverzibilnih procesa

3 + 1

 

I

4

HFHI05

Osiromašeni uran u životnoj sredini

3 + 1

 

I

4

Katedra za opštu i anorgansku hemiju

HOAI11

Viši anorganski praktikum

3 + 3

 

O

6

HOAI12

Anorganski materijali

3 + 3

 

O

6

HOAI03

Senzorske tehnologije

3 + 3

 

I

6

HOAI04

Izabrana poglavlja iz anorganske hemije

1 + 1

 

I

2

Katedra za organsku hemiju i biohemiju

Organska hemija

HOBI11

Separacione metode u organskoj hemiji

4 + 2

 

O

6

HOBI12

Moderne instrumentalne metode u organskoj hemiji

4 + 2

 

O

6

HOBI03

Primijenjena organska hemija

2 + 2

 

I

4

HOBI04

Analitika organskih polutanata

2 + 2

 

I

4

HOBI05

Hemija prirodnih produkata – odabrana poglavlja

2 + 2

 

I

4

HOBI06

Sinteze bioaktivnih spojeva – odabrana poglavlja

2 + 2

 

I

4

Biohemija

HBOI11

Biohemija prehrane - odabrana poglavlja

3 + 3

 

 O

6

HBOI12

Biohemija sa kliničkim korelacijama

3 + 3

 

 O

6

HBOI01

Imunohemija

2 + 2

 

 I

4

HBOI04

Neurohemija

2 + 2

 

 I

4

Katedra za analitičku hemiju

HAHI11

Analitika voda

2 + 4

 

 O

6

HAHI12

Hemijska analiza odabranih materijala

3 + 3

 

 O

6

HAHI03

Analitičke metode u forenzičkoj hemiji

2 + 2

 

 I

4

HAHI04

Senzori i analiza

2 + 2

 

 I

4

Kabinet za hemijsku tehnologiju

HTHI01

Odabrani principi i procesi u industrijskoj hemiji

2 + 2

 

 I

4

HTHI02

Priprema industrijske vode

2 + 2

 

 I

4

HTHI03

Priprema vode za piće

2 + 2

 

 I

4

HTHI04

Projektovanje tehnoloških procesa prečišćavanja otpadnih voda

2 + 2

 

 I 

4

Zajednički predmeti

HZOII02

Završni rad II ciklusa

 

0 + 30 Z 30
Na početak