06 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

Studijski program II ciklusa Nastavnički smjer

 

Šifra

Naziv predmeta

I Semestar

II Semestar

Z/O/I

ECTS

Zajednički predmeti

HZNI11

Metodologija naučnog i stručnog rada

2 + 1

 

Z

3

HZNI12

Didaktički principi nastave hemije

2 + 1

 

Z

3

HZZI11

Baze podataka u hemiji

2 + 2

 

Z

4

Kabinet za Metodiku nastave hemije

HNMI11

Metodika poučavanja i učenja hemije

2 + 4

 

O

6

HOBI13

Izabrana poglavlja iz hemije

4 + 2

 

O

6

HNMI12

Viši kurs iz demonstracionog praktikuma

2 + 2

 

I

4

HNMI01

Učenje otkrivanjem u hemiji

2 + 2

 

I

4

HNMI02

Aktivno učenje u hemiji

2 + 2

 

I

4

HNMI03

Nastava hemije i intelektualni razvoj učenika

2 + 0

 

I

2

HNMI04

Historijski razvoj hemije kroz vijekove

2 + 0

 

I

2

Zajednički predmeti

HZOII02 Završni rad II ciklusa   0+30 Z 30
Na početak