29 May, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HNMI11

METODIKA POUČAVANJA I UČENJA HEMIJE

Studijski program

 Hemija - nastavnički smjer

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 6 ECTS / 2+4 (30+60)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, redovni profesor

Učesnici u nastavi

 Ines Nuić, MA, viši asistent

Ciljevi predmeta

Spoznaja i upotreba nastavnih metoda u hemiji sa naglaskom logičkog mišljenja.Razvijanje samostalnosti kod studenta i njegovo osposobljavanje za samostalno cjeloživotno učenje i pobuđivanje istraživačke znatiželje.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Pojmovne mape i razvijanje sposobnosti povezivanja
Primjena pojmovne analize na programske sadržaje hemije
Konstruktivistički model saznavanja
Specifičnosti za učenje hemije
Strategije primjerene malim grupama
Strategija za individualno učenje
Metode evaluacije dostignutog hemijskog obrazovanja

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:                90

 Praktičan rad:              60  

 Seminari:                    30
 Priprema ispita:            30
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:             
 Ukupno:                        150

Literatura

   
    Bognar, L., Matijević, M. (2002), Didaktika, Zagreb: Školska knjiga
    Dryden G., Vos J. (2001), Revolucija u učenju, Zagreb: Educa
    Kyriacou, C. (2001), Temeljna nastavna umijeća, Zagreb: Educa
    Arends, R.I. (1994) Learning to Teach, New York: McGraw-Hill, Inc.
 
 

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:           10 (min 5)

Angažman na nastavi:        10 (min 5)

Test tokom kursa:             20 (min 11)

Seminarski rad:                 20 (min 11)

Laboratorijski izvještaj       15 (min 9)

Završni test (test II):        25(min 14)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 

 

 

Na početak