29 May, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HNMI03

NASTAVA HEMIJE I INTELEKTUALNI RAZVOJ UČENIKA

Studijski program

 Hemija - nastavnički smjer

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

  ECTS / 2+0 (30+0)

Uslovi pohađanja

 Završen I ciklus studija hemije

Nosilac predmeta

 Prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, redovni profesor

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenta za usmjereno razmišljanje i kritičku konstrukciju kao i rekonstrukciju znanja u mentalnim navikama.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Tradicionalna nastava hemije
Uskladišteno znanje
Lekcijsko učenje iz udžbenika
Intuitivno znanje
Autentično razmišljanje
Značaj ogleda u nastavi hemije za kognitivni razvoj
Učenje hemije razmišljanjem

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:                30

 Praktičan rad:              

 Seminari:                     10
 Priprema ispita:             10
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:              
 Samostalni rad:             
 Ukupno:                        50

Literatura 

            Bain, K (2004) What the best College Teachers Do, Cambridge Massachusetts:Harvard University PresS
            Bonwell, C.C. i Eison J.A. (1991) Active Learning: Creating Excitement in the Classroom, George Washington University Press, Washington D.
     Lawson, A.E. (1995) Science Teaching and Development of Thinking, Wadswordt Publishing Company, Belmont, CL.
  

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:           10 (min 5)

Angažman na nastavi:        10 (min 5)

Test tokom kursa:             25 (min 14)

Seminarski rad:                 20 (min 11)

Završni test:                    35 (min 20)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 

 

 

Na početak