29 May, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HNMI01

UČENJE OTKRIVANJEM U HEMIJI

Studijski program

 Hemija - nastavnički smjer

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 4 ECTS / 2+2 (30+30)

Uslovi pohađanja

 Završen I ciklus studija hemije

Nosilac predmeta

 Prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, redovni profesor

Učesnici u nastavi

 Ines Nuić, MA, viši asistent

Ciljevi predmeta

Student će se upoznati sa strategijom učenja otkrivanjem i njezinim metodama da bi ih mogao primijeniti u svom radu.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Obrazovne strategije, metode i postupci
Strategija učenja otkrivanjem
Nastavne metode i postupci
Istraživanje
Simulacija
Projekat

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:                60

 Praktičan rad:               40  

 Seminari:                     20
 Priprema ispita:             20
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:               30
 Samostalni rad:             
 Ukupno:                        100

Literatura 

   
            Nilson, L.B. (2010) Teaching at its Best – A Research-Based Resource for College Instructions, 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass Inc
     Sutman, F.X., Schmuckler, J.S., Woodfield, J.D. (2008) The Science Quest: Using Inquiry/Discovery to Enhance Student Learning, San Francisco: Jossey-Bass Inc
     Bognar, L., Matijević, M. (2002) Didaktika, Zagreb: Školska knjiga
            Polić, M.(2000) Spoznajne osobitosti suvremene nastave, Zagreb: Učiteljska akademija u Zagrebu
  

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:           10 (min 5)

Angažman na nastavi:        10 (min 5)

Test tokom kursa:             30 (min 17)

Seminarski rad:                 20 (min 11)

Završni test:                    30 (min 17)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 

 

 

Na početak