03 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

Neinovirani plan i progam

Hemija – nastavnički smjer

PRVA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

  semestar

II semestar

O/I

ECTS

HOA111

Opšta hemija I

3+4

 

O

8

HOO113

Fizika I

3+3

 

O

6

HOO114

Matematika I

3+4

 

O

7

HOO115

Uvod u računare

2+2

 

O

4

HOA117

Uvod u laboratorijski rad

1+3

 

O

3

HOO116

Kristalografija

1+1

 

O

2

HOA121

Opšta hemija II

 

3+2

O

5

HOO123

Fizika II

 

2+2

O

4

HOO124

Matematika II

 

2+2

O

4

HAH122

Analitička hemija I

 

3+4

O

7

HOB125

Osnove organske hemije

 

3+3

O

6

HOO126

Mineralogija

 

1+1

O

2

HOO127

Informatika za hemičare

 

1+1

O

2

 

Suma

13+17=30

15+15=30

 

60

 

DRUGA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

III semestar

IV semestar

O/I

ECTS

HOA231

Anorganska hemija I

3+4

 

O

7

HAH232

Analitička hemija II

2+5

 

O

6

HOB233

Organska hemija I

2+3

 

O

6

HFH234

Fizikalna hemija I

3+4

 

O

7

HMH235

Historija hemije

2+0

 

O

2

HOB201

Nomenklatura organskih spojeva

1+1*

 

I

2

HOO202

Engleski jezik za hemičare

1+1*

 

I

2

HOA241

Anorganska hemija II

 

3+3

O

6

HAH242

Analitička hemija III

 

2+4

O

6

HOB243

Organska hemija II

 

2+4

O

6

HFH244

Fizikalna hemija II

 

3+5

O

8

HOB246

Topohemija ćelije

 

2+0

O

2

HOA203

Anorganske sinteze

 

1+1*

I

2

HAH204

Mehanizmi jonske izmjene

 

1+1*

I

2

 

Suma

12+16+2*=30

12+16+2*=30

 

60       

 

TREĆA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

V semestar

VI semestar

O/I

ECTS

HOB351

Biohemija I

2+3

 

O

5

HFH352

Fizikalna hemija III

3+2

 

O

5

HFH355

Praktikum fizikalne hemije III

1+2

 

O

3

HON357

Pedagogija

2+1

 

O

4

HNM353

Demonstracioni praktikum I

2+5

 

O

7

HOB354

Organska analiza

2+3

 

O

4

HFH302

Kinetika i kataliza hemijskih reakcija

1+1

 

I

2

HNM301

Školski ogledi u hemiji

1+1

 

I

2

HOB361

Biohemija II

 

3+4

O

7

HOB363

Hemija makromolekula

 

1+2

O

3

HFH362

Fizikalna hemija IV

 

2+4

O

5

HON364

Psihologija

 

2+1

O

4

HNM363

Demonstracioni praktikum II

 

2+4

O

6

HON355

Didaktika

 

2+1

O

4

HOH300

Seminrski rad po izboru smjera

 

1+1*

I

1

HNM303

Multimedija u eksperimentalnoj hemiji

 

1+1*

I

1

 

Suma

12+16+2*=30

12+16+2*=30

 

60

 

ČETVRTA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

VII semestar

VIII semestar

O/I

ECTS

HNM477

Metodika nastave hemije I

3+4

 

O

7

HNM476

Metodička praksa I

1+3

 

O

4

HRH484

Radiohemija

2+2

 

O

4

HAH477

Hemija životne sredine

2+2

 

O

4

HAH473

Instrumentalne metode analize

2+3

 

O

5

HFH472

Korozija metala

2+0

 

O

2

HNM403

Problemska nastava

2+2

 

I

4

HFH402

Enzimska kataliza

2+2

 

I

4

HTH401

Zelena hemija

2+2

 

I

4

 

Ekologija

2+2

 

I

4

HNM487

Metodika nastave hemije II

 

3+4

O

7

HNM486

Metodička praksa II

 

2+3

O

5

HTH355

Osnovi hemijske tehnologije

2+2

 

O

4

HTH365

Uvod u biotehnologiju

 

3+0

O

3

HFH482

Zaštita od korozije

 

2+3

O

5

HNH500

Završni rad I ciklusa

 

0+3

O

4

HNM488

Programirano poučavanje

 

2+2

I

3

HOB404

Biohemija prehrane

 

2+2

I

3

HNM403

Didaktičke inovacije u prirodnim naukama

 

2+2

I

3

 

Suma

12+14+4*=30

12+14+4*=30

 

60

Na početak