03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

HEMIJA MAKROMOLEKULA 


LABORATORIJSKE VJEŽBE

Raspored vježbi po grupama i terminima

 

OBAVJEŠTENJA

 

PREDAVANJA

HMM-1 12.3.2020

HMM-2 12.3.2020

HMM-3 18.3.2020

HMM-4  25.3.2020

HMM-5  1.04.2020.

HMM-6  8.4.2020. 

HMM-7 15.4.2020. 

Računska vježba 1 17.4.2020

HMM-8 22.4.2020

Racunska vježba 2 24.4.2020

HMM-9 29.4.2020

Računska vježba 3 30.4.2020

HMM-10 06.05.2020

Računska vježba 4 08.05.2020

HMM-11 I dio 13.05.2020.

Na početak