03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

BIOHEMIJA II

 

RASPORED PREDAVANJA I LABORATORIJSKIH VJEŽBI
 
Predavanja

Ponedeljak, 13:45-16:00 (Amfiteatar Mladen Deželić)

    

Laboratorijske vježbe
Petak, 08:15-11:15, I grupa (225/II)
Utorak, 12:15-15:15, II grupa (225/II)
Utorak, 08:30-11:30, III grupa (225/II)
 
 
 
LABORATORIJSKE VJEŽBE
 
 
Praktikum sa vježbama koje će biti realizovane u akademskoj 2019/2020. možete preuzeti ovdje.
Raspored održavanja laboratorijskih vježbi u akademskoj 2019/2020. možete preuzeti ovdje.

 

OBAVJEŠTENJA


Aktivnost studenata i ostvareni bodovi u toku semestra prije završnog ispita - možete preuzeti ovdje.

Rezultate ispita održanog 15.02.2020. možete preuzeti ovdje.

Rezultate ispita održanog 01.02.2020. možete preuzeti ovdje.

Rezultate ponovljenog ispita iz predmeta BIOHEMIJA II održanog 16.09.2019. godine možete preuzeti ovdje

Konačne ocjene iz predmeta BIOHEMIJA II održanog 16.09.2019. godine možete preuzeti ovdje

Rezultate ponovljenog ispita iz predmeta BIOHEMIJA II održanog 15.07.2019. godine možete preuzeti ovdje

Konačne ocjene iz predmeta BIOHEMIJA II održanog 02.07.2019. godine možete preuzeti ovdje

Rezultate završnog ispita iz predmeta BIOHEMIJA II održanog 02.07.2019. godine možete preuzeti ovdje

 

 

 

 

 

 

 

Na početak