03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
 
Predavanja
Utorak, 11:00-13:30 (AMD)
   
Laboratorijske vježbe
Ponedjeljak, 12:00-16:30 (226/II), III i IV grupa
Petak, 08:15-12:45 (226/II), I i II grupa
   
OBAVJEŠTENJA
    
Raspored održavanja vježbi u ljetnom semstru akademske 2019/2020. možete preuzeti ovdje.
Parcijalni praktikum sa vježbama koje će biti realizovane u akademskoj 2019/2020. možete preuzeti ovdje.
  
Link za video predavanja iz rganske hemije Khan akademije
 
 
PROGRAMI ZA CRTANJE STRUKTURA 
Chem sketch 
 
Chem draw - online verzija (ovaj program možete naći i skinuti neku od free verzija) 
 
 
PREDAVANJA   
    
OOH-4-I dio 12.3.2020
OOH-4-II dio 12.3.2020
Zadaci za vježbu 1 - 16.3.2020.
OOH-5 17.03.2020
OOH-6-I dio  - 24.3.2020.
OOH-6-II dio  - 24.3.2020.
Zadaci za vježbu 2 - 27.3.2020.
OOH-7 - 31.3.2020.
OOH-8-I dio 7.4.2020.
OOH-8-II dio 7.4.2020.
Zadaci za vježbu 4 10.4.2020. 
OOH-9  14.4.2020. 
Zadaci za vježbu 5 17.4.2020
OOH-10 21.4.2020
OOH-11 28.4.2020
 OOH-12 5.5.2020
OOH-13 II dio 12.05.2020
OOH-14 19.5.2020
Na početak