03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)
ORGANSKA HEMIJA (za studente biologije)
   
 
VODIČ KROZ PREDAVANJA
 
    Organska hemija - uvod (postavljeno 12.03.2020. godine)
1. Uvodno predavanje (postavljeno 12.03.2020. godine)
2. Podjela i nomenklatura organskih spojeva (postavljeno 12.03.2020. godine)
3. Podjela organskih reakcija (postavljeno 12.03.2020. godine)
4. Alkani (postavljeno 19.03.2020. godine)
6. Alkeni (postavljeno 26.3.2020. godine)
11. Fenoli (postavljeno 30.4.2020)
16. Heterociklusi
     
 
      
OBAVJEŠTENJA
 
Aktivnost studenata i ostvareni bodovi u toku semestra prije završnog ispita - možete preuzeti ovdje.

Raspored vježbi

Praktikum za laboratorijske vježbe

Linkovi za laboratorijske vježbe

Khanacademy i slobodna literatura

 

RASPORED ZA NADOKNADU I TERMIN ISPITA!!!

SPISAK STUDENTA PO GRUPAMA ZA NADOKNADU VJEZBI

 

 

 

Termin ispita

 

 

 
    
 
REZULTATI
 
 
KORISNI LINKOVI
   

 
 
 
 
Na početak