26 Sep, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

ORGANSKA ANALIZA

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 Predavanja Vježbe 
 Četvrtak, 10:00-11:30, 123/I Utorak, 08:15-10:30, 226/II, II grupa
  Utorak, 10:45-13:00, 226/II, I grupa
  Srijeda, 10:45-13:00, 226/II, III grupa 

 

VODIČ KROZ PREDAVANJA

 OA 1 - Uvodno predavanje
 OA 2 - Preliminarna ispitivanja organskih spojeva
 OA 3 - Odredjivanje topivosti organskih spojeva
 OA 4 - Reakcije na funkcionalne grupe
 OA 5 - Sinteza analitičkih derivata
 OA 6 - Spektroskopske metode
 OA 7 - Masena spektrometrija
 OA 8 - Nuklearna magnetna rezonancija
 OA 9 - Infracrvena spektroskopija
 OA 10 - Razdvajanje organske smjese
 OA 11 - Separacija smjesa
 OA 12 - Hromatografija

 

LABORATORIJSKE VJEŽBE

 

REZULTATI ISPITA

Rezultati ispita održanog 20.12.2018.

 

KORISNI LINKOVI

 

Na početak