29 Nov, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HMH235

HISTORIJA HEMIJE

Studijski program

 Hemija - nastavnički smjer

Semestar

 V

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 2 ECTS / 2+0 (30+0)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, redovni profesor

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s nastankom i etapama razvoja hemije kao prirodne i egzaktne nauke što je neophodno za primjenu stečenih spoznaja u različitim oblastima hemije

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Nastanak hemije kao nauke i njena periodizacija
Predalhemijski period. Alhemijski period
Jatrohemija, Pneumatska hemija
Tehnička hemija, Flogistonska teorija
Antiflogistonski sistem
Počeci razvoja kristalografije.
Period kvantitativnih zakona
Atomsko- molekularna teorija
Razvoj organske hemije
Razvoj anorganske hemije
Razvoj biohemije
Periodni sistem elemenata
Kratak pregled razvoja fizičke hemije
Radioaktivnost i građa atoma.

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:                  30

 Praktičan rad:                 

 Seminari:                      10
 Priprema ispita:              10
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:             
Ukupno:                       50

Literatura

Gutman, I., Zejnilagić-Hajrić, M., Nuić, I. (2012). Historijski razvoj hemije. Sarajevo: Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.
Grdenić D. (2001). Povijest kemije, Zagreb: Novi Liber & Školska knjiga.
Janković M. (1999). Historija hemije/ Povijest kemije, Sarajevo: Univerzitetska knjiga
Asimov, I.(1968). Kratka istorija hemije, Beograd: Naučna knjiga.

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:          10 (min 5)

Angažman na nastavi:       10 (min 5)

Test I:                           30 (min 17)

Seminarski rad:                20 (min 11)

Završni ispit:                  30 (min 17)

Ukupno :                          100 (min 55)

Napomena 

 

 

 

Na početak