04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

 I CIKLUS STUDIJA

 II Godina

 

Fizikalna hemija I – opšti smjer

Odabrana poglavlja fizikalne hemije I - nastavnički smjer, kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Fizikalna hemija II – opšti smjer

Odabrana poglavlja fizikalne hemije II - nastavnički smjer, kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

 III Godina

 

Fizikalna hemija III – opšti smjer

Fizikalna hemija IV – opšti smjer

Kinetika hemijskih reackija - opšti smjer, nastavnički smjer, kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Dinamika neravnotežnih procesa u atmosferi - kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

 IV Godina

 

Korozija metala – opšti smjer

Kataliza hemijskih reakcija – opšti smjer

Enzimska kataliza – nastavnički smjer (izborni predmet)  Neinovirani plan i program

Statistička termodinamika – opšti smjer (izborni predmet)

Korozija - nastavnički smjer

Okoliš i korozija - kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Zaštita od korozije – opšti smjer, nastavnički smjer

Odabrana poglavlja elektrohemije – opšti smjer (izborni predmet)

 

 II CIKLUS STUDIJA

 I Godina

 

Korozija nemetalnih materijala

Koloidna hemija

Uvod u hemijsku teoriju grafova (izborni predmet)

Termodinamika ireverzibilnih procesa (izborni predmet)

 

 III CIKLUS STUDIJA

 I Godina

 

Kinetika elektrodnih reakcija (izborni predmet)

Elektrohemija nevodenih sredina (izborni predmet)

 II Godina

 

Moderne elektrohemijske metode (izborni predmet)

Odabrana poglavlja sonohemije (izborni predmet)

Vodljivi polimeri (izborni predmet)

 

 

 AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI (SMJER - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA)

 II Godina

 

Degradacija materijala

Na početak