04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

OPŠTI PODACI

 Jelena slika za biografiju

Ime i prezime

Jelena Ostojić

Zvanje

Viši asistent

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet

E-mail

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon

+387 33 279 911

Kabinet

332

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

2009. Dipl.ing.hemije, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Postdiplomski studij

2013. Magistar hemijskih nauka, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu.

Doktorski studij

2018. Doktor hemijskih nauka, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

                                                   STRUČNA USAVRŠAVANJA

2010.

IV Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2011.

V Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2012.

VI Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2014.

Učestvovala na školi Bioanalitičke hemije, Istraživačka stanica Petnica, Valjevo, Srbija

2016.

TRAIN program

KRETANJE U ZAPOSLENJU

01.03.2010.-danas

Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Izborna nastavnička zvanja

2010. Asistent za oblast Fizikalna hemija Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Profesionalni angažman

Ak. 2008/2009 angažovana kao demonstrator i laborant na Katedri za Fizikalnu hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Učestvovala u izradi diplomskih radova

2009. godine učestvovala u internom projektu Katedre za Fizikalnu hemiju „Određivanje stabilnosti halogeniranog boroksina metodom elektroprovodljivosti“

Ak. 2012/2013 angažovana kao asistent na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima „Veterinarska biohemija I“ i „Veterinarska biohemija II“

Ak. 2013/2014 angažovana kao asistent na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetu „Biohemija“

Ak. 2013/2014; 2016/2017; 2017/2018 angažovana kao asistent na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima „Hemija I“ i „Hemija II“.

Funkcije na fakultetu i univerzitetu

2013.-2017.

Sekretar Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2013. -

Tehnički urednik Glasnika hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine

2013. -

Administrator web stranica Odsjeka za hemiju, Glasnika, Društva i Kongresa hemičara

Ostale stručne aktivnosti

2014. i 2016.

Sekretar organizacionog odbora Međunarodnog Kongresa hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine

2015.

Član organizacionog odbora Prve konferencije medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini

2018.

Član organizacionog odbora 3. Međunarodnog Kongresa hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ASISTENTSKO ZVANJE

14.11.2013. Viši asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

PUBLIKACIJE

Naučni radovi u časopisima (Poseban prilog)

Naučni radovi na konferencijama (Poseban prilog)

UDŽBENICI

F. Korać, S. Gutić, S. Gojak, S. Islamović, J. Ostojić

Praktikum Fizikalne hemije (Prvi dio)

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2013. godine

 ISBN 978-9958-592-41-6

COBISS.BH-ID 20563718

 
praktikum Fizikalne hemije

F. Korać, S. Gutić, S. Herenda, J. Ostojić, S. Gojak-Salimović

Praktikum iz Korozije i zaštite

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2017. godine

ISBN 978-9958-592-98-0

COBISS.BH-ID 24507398

 Korozija i zastita naslovna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak