11 May, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

OPĆI PODACI

Nevzeta za web 

Ime i prezime

Nevzeta Ljubijankić

Zvanje

Vanredni profesor

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet

E-mail

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon

+387 33 279 956

Kabinet

330

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 1986. "Kvantitativno određivanje silymarina"

Postdiplomski studij

Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2007. "Dnevne fluktuacije kortizola u pljuvački zdravih osoba"

Doktorski studij

Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2013. "Kompleksi Ru(III) sa Šifovim bazama izvedenim iz salicilaldehida: sinteza, strukturni aspekti i interakcije sa DNA"

KRETANJE U ZAPOSLENJU

1987. - 1991.

"Poliester" Priboj, tehnolog

1991. - 1994. MSŠ " Safet Krupić", Bosanska Krupa, profesor hemije
1994. - 2009. "II Srednja škola", Cazin, profesor hemije (2001. - 2009.- direktor škole)
2002. - 2006. Asistent za predmet Biohemija, Viša medicinska škola Univerziteta u Bihaću
2009. - 2013. Viši asistent za oblast Opšta hemija i anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Sarajevo
juni 2013. - februar 2018. Docent za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Sarajevo
Od marta 2018. Vanredni profesor za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Sarajevo

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Izborna nastavnička zvanja

Vanredni profesor

Funkcije na fakultetu i univerzitetu 2017.  - danas                   Šef Odsjeka za hemiju
2014.  - danas                   Član Odbora za osiguranje kvaliteta na PMF-u
2015.  - 2017.                   Voditeljica II ciklusa studija hemije

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO ZVANJE

12.03.2018., Vanredni profesor za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

PUBLIKACIJE

Naučni radovi u časopisima

Naučni radovi na konferencijama

UDŽBENICI

Udžbenik

 

 

Meliha Zejnilagić-Hajrić, Nevzeta Ljubijankić, Amira Čopra-Janićijević,

 

Danijela Vidic, Ines Nuić

 

Praktikum iz metodike nastave hemije

 

Univerzitet u Sarajevu, 2016;

 

 

ISBN 978-9958-592-77-5

COBIS.BH-ID 22953478

Praktikum Metodike 2016

Udžbenik

 

Emira Kahrović, Nevzeta Ljubijankić, 

Praktikum anorganske hemije,

Prirodno-matematički fakultet, 2011;

 

ISBN 978-9958-592-20-1

COBIS.BH-ID 19080454

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak