03 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

OPŠTI PODACI

Adnan slika 2020

Ime i prezime

Adnan Zahirović

Zvanje

Viši asistent

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet

E-mail

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon

+387 33 279 917

Kabinet

343

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

Curriculum vitae

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

Bakalaureat inženjerske hemije

 Prirodno–matematički fakultet Sarajevo, 2012.

 

Diplomski rad: „Sinteza i karakterizacija novog anionskog kompleksnog jedinjenja tetrametilamonij dihlorobis(N-butilsalicilideniminato-N,O) rutenat(III) (CH4)3N[RuCl2(C6H4OCHC4H9)2]“

Postdiplomski studij

Magistar inženjerske hemije

Prirodno–matematički fakultet Sarajevo, 2013.

 

Magistarski rad: „Spektroskopski i elektrohemijski dokazi interkalacije CT DNA sa Natrij bis[N-2-oksifenil-5-X-salicilideniminato-ONO]rutenat(III) kompleksima"

 Postdiplomski studij

Doktor hemijskih nauka

Prirodno–matematički fakultet Sarajevo, 2018.

 

Doktorska disertacija:"Heteroleptički kompleksi rutenija sa flavonoidima: Sinteza, karakterizacija i struktura"

KRETANJE U ZAPOSLENJU

Od jula 2016.

Viši asistent za oblasti Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

2013 - 2016

Asistent za oblasti Anorganska hemija i Analitička hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ASISTENTSKO ZVANJE

07.07.2016. Viši asistent za oblasti Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

PUBLIKACIJE

Lista publikacija

Google Scholar profil

Research Gate profil

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak