20 Aug, 2019
BosnianBAEnglish (UK)

 

OPŠTI PODACI

 elma sabanovic

Ime i prezime

Elma Šabanović

Zvanje

Viši asistent

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet

E-mail

elma_2508@hotmail.com

Telefon

+387 33 279 904

Kabinet

129

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo, BiH

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

Bakalaureat/bachelor inženjerske hemije, Prirodnomatematički fakultet Sarajevo, 2013, Završni rad I ciklusa ''Pulverizirana kora banane kao novi sorbent za prekoncentriranje teških metala”

Postdiplomski studij

Magistar inženjerske hemije, Prirodnomatematički fakultet Sarajevo, 2014, Završni rad II ciklusa “Pulverizirana tikva kao sorbent materijal za prekoncentriranje metalnih jona”

Doktorski studij

2016. – danas, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

KRETANJE U ZAPOSLENJU

Od oktobra 2015. – danas

Asistent za oblast Analitička hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Izbor na asistentska zvanja

Asistent za oblast Analitčka hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ASISTENTSKO ZVANJE

15.07.2015. Asistent za oblast Analitička hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu 

PUBLIKACIJE

Naučni radovi u časopisima

Naučni radovi na konferencijama

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak