25 Oct, 2020
BosnianBAEnglish (UK)
10
Jul 20

Rezultate i konačne ocjene iz predmeta HEMIJA REAKTIVNIH VRSTA AZOTA nakon ponovljenog ispita održanog 10.07.2020.možete preuzeti ovdje

26
Jun 20

Konačne ocjene iz predmeta HEMIJA REAKTIVNIH VRSTA AZOTA nakon završnog ispita održanog 23.06.2020.možete preuzeti ovdje. 

23
Jun 20

Rezultate završnog ispita iz predmeta HEMIJA REAKTIVNIH VRSTA AZOTA održanog 23.06.2020. godine možete preuzeti ovdje

22
Jun 20

Ostvarene bodove u toku ljetnog semetsra akademske 2019/20. godine iz predmeta HEMIJA REAKTIVNIH VRSTA AZOTA možete preuzeti ovdje

14
Feb 20

Konačne ocjene nakon završnog ispita iz predmeta BIOHEMIJA SA KLINIČKIM KORELACIJAMA održanog 12.02.2020. godine možete preuzeti ovdje

26
Dec 19

Rezultate testa I iz predmeta ORGANSKA HEMIJA I održanog 19.12.2019. godine možete preuzeti ovdje

24
Dec 19

Rezultate testa I iz predmeta BIOHEMIJA I održanog 20.12.2019. možete preuzeti ovdje

18
Dec 19

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak