21 Oct, 2019
BosnianBAEnglish (UK)
26
Sep 19

Rezultate i konačne ocjene iz predmeta PRIMJENJENA ORGANSKA HEMIJA nakon ispita održanog 13.09.2019. godine možete preuzeti ovdje

25
Sep 19

Rezultate i konačne ocjene iz predmeta BIOHEMIJA II nakon ispita održanog 24.09.2019. godine možete preuzeti ovdje

25
Sep 19

Rezultate i konačne ocjene iz predmeta BIOHEMIJA I nakon ispita održanog 24.09.2019. godine možete preuzeti ovdje

25
Sep 19

Rezultate i konačne ocjene iz predmeta BIOANALITIČKA HEMIJA nakon ispita održanog 24.09.2019. godine možete preuzeti ovdje

24
Sep 19

Rezultati i konačne ocjene iz predmeta ORGANSKA HEMIJA I nakon ispitra održanog 24.09.2019. možete preuzeti ovdje

24
Sep 19

Rezultati i konačne ocjene iz predmena OGANSKA HEMIJA II nakon ispita održanog 24.09.2019. možete preuzeti ovdje

18
Sep 19
Rezultate ponovljenog ispita iz predmeta BIOHEMIJA II održanog 16.09.2019. godine možete preuzeti ovdje
 
Konačne ocjene iz predmeta BIOHEMIJA II održanog 16.09.2019. godine možete preuzeti ovdje
17
Sep 19

Rezultati nakon ponovljenog ispita iz predmeta ORGANSKA HEMIJA II održanog 12.09.2019. godinne možete preuzeti ovdje

Konačne ocjene nakon ponovljenog ispita iz predmeta ORGANSKA HEMIJA II održanog 12.09.2019. godinne možete preuzeti ovdje

 

16
Sep 19

Konačne ocjene iz predmeta HEMIJA REAKTIVNIH NITROGENOVIH JEDINJENJA možete preuzeti ovdje

16
Sep 19

Rezultate ispita iz predmeta BIOANALITIČKA HEMIJA oržanog 13.09.2019. možete naći ovdje

13
Sep 19
Rezultate ispita iz predmeta ORGANSKA HEMIJA I održanog 09.09.2019. možete preuzeti ovdje. 
 

Konačne ocjene nakon ispita iz predmeta ORGANSKA HEMIJA Iodržanog 09.09.2019. možete preuzeti ovdje.

12
Sep 19

Rezultati ispita iz predmeta BIOHEMIJA I održanog 06.09.2019. možete preuzeti ovdje

Konačne ocjene iz predmeta BIOHEMIJA I održanog 06.09.2019. možete preuzeti ovdje.

19
Jul 19

Konačne ocjene ponovljenog ispita iz predmetBIOHEMIJA II održanog 15.07.2019. godine možete preuzeti ovdje

Rezultati ponovljenog testa iz ispita iz predmeta HEMIJA REAKTIVNIH NITROGENOVIH JEDINJENJA održanog 15.07.2019. godine možete preuzeti ovdje.

Konačne ocjenenakon ponovljenog ispita iz predmeta HEMIJA REAKTIVNIH NITROGENOVIH JEDINJENJA održanog 15.07.2019. godine možete preuzeti ovdje. 

Rezultati ponovljenog testa iz ispita iz predmeta BIOANALITIČKA HEMIJA  održanog 18.07.2019. godine možete preuzeti ovdje.

Konačne ocjene nakon ponovljenog testa iz predmeta BIOANALITIČKA HEMIJA  održanog 18.07.2019. godine možete preuzeti ovdje. 

Konačne nakon ponovljenog ispita iz predmeta BIOHEMIJA I održanog 19.07.2019. godine možete preuzeti ovdje

 

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak