30 Nov, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Izmjene u terminima i načinima provjera znanja za predmete zimskog semestra u Odsjeku za hemiju (27.11.2020.)

Izmjene u načinu odvijanja nastave za predmete zimskog semestra u Odsjeku za hemiju (27.11.2020.)

Godina   I  II  III IV
Svi smjerovi Raspored  Raspored
 Raspored
Raspored

Raspored studenata I ciklusa studija po grupama na Odsjeku za hemiju u akademskoj 2020/2021. godini 

Lista tema sa kandidatima, mentorima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova I ciklusa studija hemije za akademsku 2019/2020.godinu

Odluka o usvajanju tema zavrsnih radova sa predloženim mentorima za I ciklus studija 2019/20

Lista tema i mentora za izradu završnih radova I ciklusa studija hemije za 2019/20. akademsku godinu

Lista tema sa mentorima, kandidatima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova I ciklusa studija hemije za akademsku 2018/2019. godinu (1. 2. 2019.)

LISTA TEMA I MENTORA ZA IZRADU ZAVRŠNIH RADOVA I CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2018/2019.GODINU

Lista tema sa mentorima, kandidatima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova I ciklusa studija hemije za akademsku 2017/2018. godinu

Procedura za odabir mentora, prijavu teme i odbranu Završnog rada I ciklusa studija hemije

 

Potrebni obrasci se mogu skinuti sa linkova ispod kao doc dokumenti:

Obrazac ZR1 Prijava teme završnog rada

Obrazac ZR2 Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada

Obrazac ZR6 Zapisnik sa odbrane završnog rada

 


  

 

 

 Urnek oglasa za diplomski

 

 

Na početak