21 Oct, 2019
BosnianBAEnglish (UK)
17
Jun 19

Evidencija o uspjehu studenata prije završnog ispita iz predmeta:

Opšta hemija II

Opšta hemija za fizičare

Senzori za kontrolu polutanata

17
Jun 19

Laboratorij I u funkciji analize izabranog artefakta

Rezultati Testa 2

Evidencija o uspjehu studenata prije završnog ispita

05
Jun 19

Evidencija o uspjehu stidenata prije završnog ispita na predmetima:

Anorganska hemija II

Mehanizmi anorganskih reakcija

Hemija kompleksnih jedinjenja (samo za apsolvente)

15
Maj 19

Rezultati Testa 1 iz predmeta Laboratorij I u funkciji analize izabranog artefakta

21
Mar 19

Obavještenje

Obavještavaju se student četvrte godine studija hemije da će se vježbe iz predmeta Mehanizmi anorganskih reakcija i Radiohemija za prvu i drugu grupu (opšti smjer) održavati naizmjenično svake druge sedmice u kondenzovanim terminima i to sa početkom kako slijedi:

I grupa – ponedjeljak 24. 3. 2019. – od 12:45 do 15:00 – Mehanizmi anorganskih reakcija

II grupa – ponedjeljak 24. 3. 2019. – od 12:45 do 14:15 – Radiohemija

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak