06 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

KORISNI LINKOVI


http://ejol.irb.hr/
EJOL je baza elektroničkih časopisa koja pruža mnogo informacija o časopisima: je li dostupan u elektroničkom obliku zajedno s cjelovitim tekstovima radova, tko ga izdaje, koji su još časopisi na raspolaganju iz tog područja, je li časopis indeksiran u Current Contentsu i indeksira li ga neka druga važna referentna publikacija, koja je kratica časopisa, koje ustanove imaju pristup cjelovitom tekstu ...

http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/fulltext.htm
Free Full-Text Journals in Chemistry - hemijski časopisi sa slobodnim ili privremenim pristupom cjelovitom tekstu.

http://nippur.irb.hr/hrv/kui/index.html
Kemija u Industriji je časopis sa besplatnim pristupom cjelovitom tekstu od 2004. godine. Časopis objavljuje naučne i stručne radove, mišljenja i komentare, prikaze i novosti iz prakse. Časopis se referira u ovim međunarodnim sekundarnim publikacijama i bazama podataka: Analytical Abstracts, Chemical Abstracts, Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Chemischer Informationdienst, Compendex, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Referativny Zhurnal, Theoretical Chemical Engineering Abstracts, Scopus, i još 19 drugih baza podataka.

http://eskola.chem.pmf.hr
E-škola hemije je dio projekta E-škole koji izvodi Hrvatsko kemijsko društvo. Namijenjen je učenicima srednjih škola s posebnim interesom za područje prirodnih nauka i omogućuje raznoliku komunikaciju nastavnika i učenika. Kvalitetan sadržaj, koji je i metodički obrađen prava je rijetkost na Internetu i kao takav čini neizostavan dio savremenog školovanja.

http://www.webelements.com
Periodni sistem elemenata dostupan putem interneta. Za svaki element mogu se pronaći razni podaci naprimjer: radius atoma, gustoća elemenata, temperatura tališta i vrelišta, vrijednost elektronegativnosti, poznati izotopi, datum i mjesto otkrića. Navedeni su neki od najvažnijih spojeva za svaki element. Sadržaj je obogaćen mnoštvom različitih multimedijskih dodataka kao što su prikazi struktura u različitim formatima. Uz podatke navedene su i reference iz kojih su preuzeti.

http://www.periodni.com/hr (http://www.ktf-split.hr/periodni)
Ovo je izvrsna internet stranica iz područja hemije. Do hemijskih elemenata može se doći putem tablice „EniG. Periodni sustav elemenata“. To je vrlo lijep periodni sistem koji sadrži osnovne podatke o svakom elementu. Dostupan je na šest jezika (njemačkom, engleskom, francuskom, hrvatskom, talijanskom i španjolskom). Vizualno prikazuje promjenu agregatnog stanja elemenata s promjenom temperature. EniG. Periodni sistem elemenata je pripremljen za štampanje u crno-bijeloj verziji i verziji u bojama.

http://www.iaea.org
IAEA (International Atomic energy Agency) je svjetski centar za saradnju na nuklearnom polju. Osnovan je 1957. godine kao svjetska organizacija “Atoms for Peace” i kao dio Ujedninjenih naroda. IAEA radi na čuvanju, sigurnosti i miroljubivoj primjeni nuklearne nauke i tehnologije. Na njihovoj internet stranici mogu se naći najvažnije naučne publikacije (knjige, časopisi) o svim oblastima nuklearne nauke (izvori, radioaktivni otpad, reaktori itd.), zašiti životne okoline, novostima u svijetu i nauci itd.

http://www.nobel.se/chemistry/laureates
Na ovim stranicama se nalaze podaci o dobitnicima Nobelove nagrade za područje hemije. Uz fotografije dobitnika i njihove biografije navedeni su radovi za koje su dobili nagradu. Na jednostavan način predočena su sva nagrađena otkrića.

http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/index.shtml
Na ovoj adresi nalaze se internetske stranice General Chemistry Online, koji se uz hemiju bavi uređenjem i dizajnom mrežnih sadržaja, a ova stranica je svakako najpoznatija i najnagrađivanija.
Na početnoj stranici ove internet adrese pregledno su izložene glavne grupe sadržaja, a prva grupa Common Compound Library je baza podataka s preko 800 uobičajenih imena spojeva, formula, struktura i osobina. Uz ove podatke postoje još i veze na tri druga izvora koji su povezani s traženim spojem. Tako se odmah povezuje ili na PubChem (NIH) ili na Webbook ili na SIRI MSDS i na taj način se mogu dobiti daleko potpunije informacije o traženom spoju. Uz to, mogu se naći osobine izražene u raznim mjernim jedinicama.

www.iupac.org
IUPAC (International Union of Pure and Aplied Chemistry), je dobrovoljno, nevladino i neprofitno društvo nacionalnih organizacija koje predstavljaju hemičare svojih zemalja. Glavni cilj je unapređenje saradnje među hemičarima. Na početnoj stranici u tekstualnom dijelu ekrana ističu se veze za: Nomenclature & Symbols; Chemical Elements; Education; Industry i Publications.

http://www.acdlabs.com
Advanced Chemistry Development je kompanija koja se bavi razvojem software-a za područje hemije, biohemije, farmaceutike i srodnih područja. ACD/Lab programski paketi namijenji su kao pomoć hemijskim istraživačima i naučnicima širom svijeta. ACD/ChemSketch je besplatan program za crtanje hemijskih struktura (2D i 3D). Takođe, na ACD stranicama se nalazi čitav niz naučnih članaka i prezentacija u PDF ili PowerPoint formatu, kao i niz besplatnih edukacijskih i programskih rješenja za obrazovne ustanove.

http://www.scs-intl.com
Ovaj Periodni sistem elemenata je jedinstven – neformalan, edukativan i humorističan istovremeno.

http://ekologija.ba
"Centar za ekologiju i energiju Tuzla je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja edukativnim i praktičnim radom u saradnji sa svim nivoima društva i uz ulaganje u ljudske resurse podstiče održivi razvoj u oblasti zaštite i unapređenja okoliša." 

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak