CEEPUS

CEEPUS III

Koje forme saradnje su podržane?

Glavna aktivnost CEEPUS-a je saradnja univerziteta unutar mreže sa svojim zajedničkim programima koji bi vodili zajedničkim stepnima obrazovanja. CEEPUS pokriva grantove za mobilnost studenata i nastavnog osoblja unutar CEEPUS mreže.

CEEPUS III : koji su glavni ciljevi?

Glavni ciljevi su:

  • Fokus na zajedničke doktorske programe.
  • Promocija saradnje unutar mreže EUSDR.

 

CEEPUS koordinator za Bosnu i Hercegovinu je Dr. Rahman Nurković, redovni profesor

CEEPUS web site