Raspored održavanja nastave za vanredne studente I i II godine I ciklusa studija u zimskom semestru ak. 2017/2018. godine možete pogledati na sljedećem linku:

files/I ciklus/Raspored/Raspored_nastave_V_I_II_2017_18.pdf

Napomena: Nastava će održati u tri termina, kako je navedeno u rasporedu, s tim da će se nastava na predmetima na kojima je manje od 5 studenata održavati konsultativno, u kabinetima predmetnih nastavnika i saradnika.  

Prvi termin održavanja nastave iz predmeta Hidrografija kopna i Primjenjena hidrologija bit će 18.11.2017. u terminu navedenom u rasporedu (umjesto 11.11.2018. godine).

Raspored nastave za vanredne studente I ciklusa studija akademske 2016/17. možete pogledati na sljedećem linku:

Raspored vanredni I ciklus

Raspored nastave za vanredne studente I ciklusa studija u ljetnom semestru 2015/16. godine:

Raspored vanredni studij I godina

Raspored vanredni studij II godina

Raspored vanredni studij III godina

Raspored vanredni studij IV godina

Raspored nastave za vanredne studente u zimskom semestru akademske 2015/16. godine možete pogledati na slijedećem linku:

Raspored nastave za vanredne studente I godina

Raspored nastave za vanredne studente II godina

Raspored nastave za vanredne studente III godina

Raspored nastave za vanredne studente IV godina