Nastavno osoblje

 

1.      Dr Rahman Nurković, redovni profesor

2.      Dr Mevlida Operta, vanredni profesor

3.      Dr Emir Temimović, vanredni profesor

4.      Dr Samir Đug, vanredni profesor, Odsjek za biologiju

5.      Dr Nusret Drešković, vanredni profesor

6.      Dr Alma Pobrić, vanredni profesor

7.      Dr Ranko Mirić, docent

8.      Dr Ševkija Okerić, docent

9.    Dr Senada Nezirović, docent

10.    Dr Fikret Čunjalo, docent, Odsjek za matematiku

11.   Dr Aida Bidžan, docent

12.   Dr Haris Jahić, docent

13.   Dr Aida Korjenić, docent

14.   Dr Lejla Žunić, docent

15.   Dr Haris Gekić, docent

16.   Edin Hrelja, MA, viši asistent

17.   Amra Banda, MA, viši asistent

18.   Boris Avdić, MA, viši asistent

19.   Amina Sivac, MA, asistent

 

Vanjski saradnici:

1.      Dr Snježana Musa, redovni profesor

2.      Dr Hamid Čustović, redovni profesor

3.      Dr Vesna Babić-Hodović, redovni profesor

4.      Dr Mirza Smajić, docent