Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2016/17. godine na I ciklusu studija na Odsjeku za geografiju možete pogledati na sljedećem linku:

Raspored nastave