Poštovani studenti, kolegice i kolege geografi i ostali posjetioci, 

     Studij geografije u Bosni i Hercegovini otpočeo je osnivanjem Katedre za geografiju na Filozofskom   fakultetu  Univerziteta  u  Sarajevu 1950.   godine.  Osnivanjem  Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, kao zasebne nastavno-naučne institucije 1960. godine, Katedra za geografiju prerasta u Odsjek za geografiju, kao najreferentniju visokoškolsku instituciju u Bosni i Hercegovini u oblasti geografske nauke.

     Osnovna misija Odsjeka za geografiju je edukacija nastavničkog kadra za osnovne i srednje škole i kadrova za geografska stručno-aplikativna zanimanja, kao što su turizam, zaštita životne sredine i regionalno prostorno planiranje. Osim organizacije nastvanog procesa misija Odsjeka se ostvaruje i kroz naučno-istraživački rad, organizacijom naučnih i stručnih skupova i brojnim drugim djelatnostima.

     Rezultat dosadašnjeg nastavno-pedagoškog rada su 1.392 diplomirana geografa i oko 40 magistara i doktora geografskih nauka, koji su svoje geografsko stručno i naučno obrazovanje stekli na Odsjeku za geografiju.

     U periodu od osnivanja pa do 2005.godine na Odsjeku za geografiju je organiziran nastavni proces na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju za nastavničko usmjerenje kroz koji su se obrazovale brojne generacije profesora i nastavnika geografije u Bosni i Hercegovini i široj regiji.