Raspored ispita u junsko-julskom roku akademske 2016/17.godine na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta možete pogledati na sljedećem linku:

Raspored ispita juni-juli 2016/17.godine