Raspored ispita junsko-julski rok 2016/17.godine

Raspored ispita u junsko-julskom roku akademske 2016/17.godine na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta možete pogledati na sljedećem linku:

Raspored ispita juni-juli 2016/17.godine

Raspored ispita I ciklus 2016/17.

Na 60. sjednici Vijeća Odsjeka za geografiju usvojen je raspored ispita za zimski semstar I ciklusa studija akademske 2016/17. godine:

Raspored ispita I ciklus studija zimski semestar 2016/17.

Raspored nastave 2016/17.

Raspored nastave I ciklusa studija na Odsjeku za geografiju u zimskom semestru akademske 2016/17. godine možete pogledati na slijedećem linku:

Raspored nastave zimski semestar 2016/17.

Raspored završnih i ponovljenih ispita I

Na sjednici Vijeća Odsjeka koja je održana 29.04.2016.godine jednoglasno je usvojen raspored završnih i ponovljenih ispita za akademsku 2015/16.godinu.

Kompletan raspored ispita za I ciklus studija se može pogledati na sljedećem linku:

Raspored ispita I ciklus

Raspored ispita u januarsko-februarskom roku

Na sjednici Vijeća Odsjeka za geografiju održanoj 17.decembra 2014.godine usvojen je raspored ispita za zimski semestar akademske 2014/2015.godine.

Kompletan raspored se može pogledati na slijedećem linku:

Raspored ispita u januarsko-februarskom roku za I ciklus studija

Raspored nastave u zimskom semestru

Na sjednici Vijeća Odsjeka za geografiju održanoj 5.septembra usvojen je raspored nastave za zimski semestar akademske 2014/2015.godine.

Kompletan raspored sa zaduženim nastavnicima i saradnicima se može pogledati na slijedećem linku:

Raspored nastave zimski semestar 2014/2015.godina