Obavještavamo studente IV godine studija geografije po Bolonji (sva tri smjera) da je rok za predaju studentskih prijava tema za izradu diplomskih radova za akademsku 2017/2018.godinu, najkasnije do PETKA, 02.02.2018.godine.

Prijave popuniti na odgovarajućem obrascu sa potpisom mentora rada i predati je laborantu Odsjeka za geografiju Emiru Škaljiću, kod koga se može preuzeti obrazac, a elektronska forma istog se nalazi na linku ispod.
 
Upozoravamo studente da, prije nego što sa mentorom utvrde prijedlog svoje tema za izradu diplomskog rada, prethodno, kod Bibliotekara Odsjeka za geografiju, pažljivo pregledaju registar i spisak do sada urađenih tema i tema koje su izradi.
 
Prilozi: 
Prijedlog tema diplomskih radova: files/Prijedlog_tema_diplomskih_radova.pdf
Obrazac prijave diplomskog rada: files/Obrazac_prijave_diplomskog_rada.pdf
 

Raspored održavanja završnih i ponovljenih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku ak. 2017/18. godine za I ciklus studija možete pogledati na sljedećem linku:

files/rasporedi/Raspored_ispita_I_ciklus_zimski__2017_2018_2.pdf

Raspored ispita u junsko-julskom roku akademske 2016/17.godine na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta možete pogledati na sljedećem linku:

Raspored ispita juni-juli 2016/17.godine

Na 60. sjednici Vijeća Odsjeka za geografiju usvojen je raspored ispita za zimski semstar I ciklusa studija akademske 2016/17. godine:

Raspored ispita I ciklus studija zimski semestar 2016/17.

Raspored nastave I ciklusa studija na Odsjeku za geografiju u zimskom semestru akademske 2016/17. godine možete pogledati na slijedećem linku:

Raspored nastave zimski semestar 2016/17.

Na sjednici Vijeća Odsjeka koja je održana 29.04.2016.godine jednoglasno je usvojen raspored završnih i ponovljenih ispita za akademsku 2015/16.godinu.

Kompletan raspored ispita za I ciklus studija se može pogledati na sljedećem linku:

Raspored ispita I ciklus

Na sjednici Vijeća Odsjeka za geografiju održanoj 17.decembra 2014.godine usvojen je raspored ispita za zimski semestar akademske 2014/2015.godine.

Kompletan raspored se može pogledati na slijedećem linku:

Raspored ispita u januarsko-februarskom roku za I ciklus studija

Na sjednici Vijeća Odsjeka za geografiju održanoj 5.septembra usvojen je raspored nastave za zimski semestar akademske 2014/2015.godine.

Kompletan raspored sa zaduženim nastavnicima i saradnicima se može pogledati na slijedećem linku:

Raspored nastave zimski semestar 2014/2015.godina