Obavještavaju se studenti II ciklusa studija geografije (sva tri smjera) da su dužni da izaberu temu završnog - magistarskog rada najkasnije do PETKA, 02.02.2018. godine.

Studenti trebaju da predaju elektronsku i potpisanu (od strane mentora rada) printanu verziju prijave teme završnog - magistarskog rada. Elektronski obrazac se nalazi na linku ispod, a isti se može preuzeti i kod laboranta Odsjeka za geografiju, Emira Škaljića, kod koga se i predaju prijave.

Spisak tema usvojenih na Vijeću PMF-a objavljen je na oglasnoj ploči za II ciklus studija geografije, a može se također vidjeti i na linku ispod.

Prilozi: 

Obrazac prijave završnog - magistarskog rada: files/Obrazac_prijave_zavrsnog-magistarskog_rada.pdf

Raspored održavanja završnih i ponovljenih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku ak. 2017/18. godine za II ciklus studija možete pogledati na sljedećem linku:

files/rasporedi/Raspored_ispita_II_ciklus_zimski__2017_2018_2.pdf

Raspored održavanja nastave za vanredne studente II ciklusa studija smjera Regionalno i prostorno planiranje u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine možete pogledati na sljedećem linku:

files/II ciklus/Rasporedi/Raspored_V_II_Ciklus_RPP_zimski_2017-18.pdf

Na sjednici Vijeća Odsjeka za geografij održanoj 27. januara 2017. godine usvojene su liste tema završnih-magistarskih radova za 2016/17. godinu:

Teme završni-magistarski radovi 2016/17.

Na 60. sjednici Vijeća Odsjeka za geografiju usvojen je raspored ispita za zimski semestar ii ciklusa studija akademske 2016/17. godine:

Raspored ispita zimski semestar II ciklus

Raspored ispita za septembarski rok na II ciklusu studija možete pogledati na sljedećem linku:

II ciklus ispiti septembar

Na sjednici Vijeća Odsjeka koja je održana 29.04.2016.godine jednoglasno je usvojen raspored završnih i ponovljenih ispita za akademsku 2015/16.godinu.

Kompletan raspored ispita za II ciklus studija se može pogledati na sljedećem linku:

Raspored ispita II ciklus

 

Na sjednici Vijeća Odsjeka za geografiju održanoj 17.decembra 2014.godine usvojen je prijedlog tema master radova za akademsku 2014/15.godinu.

Prijedlog tema sa punim sastavima Komisija možete pogledati na slijedećem linku:

Prijedlog master teme

Na sjednici Vijeća Odsjeka za geografiju održanoj 17.decembra 2014.godine usvojen je raspored ispita za zimski semestar akademske 2014/2015.godine.

Kompletan raspored se može pogledati na slijedećem linku:

Raspored ispita u januarsko-februarskom roku za II ciklus studija