I semestar

                                    TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE- PRVA GODINA

 

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

G-113

 Geografska i životna sredina

5

obavezni

I

2. 

G-102

 Opća geologija

5

obavezni

I

3. 

FG-106

 Topografija

5

obavezni

I

4. 

GIT-116

 Geografija i turizam

5

obavezni

I

5. 

FG-105

 Meteorologija

5

obavezni

I

6. 

EJ-107

 Engleski jezik I

3

izborni

I

7.

STST-114/I

 Statistika

2

izborni

I

8.

GE-117

 Geobaština

3

izborni

I

9.

S0-001

 Sociologija

2

izborni

I

10.

PAZŽS-002

 Pravni aspekti u zaštiti životne sredine

2

izborni

I

II semestar

  TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - PRVA GODINA

 

 R.B.

ŠIFRA

 NASTAVNI PREDMETI

 ECTS

 STATUS

  SEMESTAR

1.

ETNO-115

 Etnologija

5

obavezni

II

2.

K-152

 Primijenjena kartografija

5

obavezni

II

3.

FG-153

 Klimatologija

5

obavezni

II

4.

FG-154

 Tektonska geomorfologija

5

obavezni

II

5.

TN-162

 Terenska nastava I

5

obavezni

II

6.

EJ-107/I

 Engleski jezik II

3

izborni

II

7.

TMG-158

 Grafičke metode i modeli u geografiji

2

izborni

II

8.

TT-03

 Toponimija i toponomastika

2

izborni

II

9.

GOR-005

 Geografske osnove rekreacije

3

izborni

II

10.

TMG-108

  Kvantitativne metode u geografiji

3

izborni

II

III semestar

TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - DRUGA  GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

FG-201

 Egzogena geomorfologija

5

obavezni

III

2.

FG-251

 Hidrografija kopna

5

obavezni

III

3.

FG-252

 Biogeografija

5

obavezni

III

4. 

GE-210

 Uvod u geoekologiju

5

obavezni

III

5.

TMG-206

 Geoinformatika

5

obavezni

III

6. 

NJJ-163

 Njemački jezik I

3

izborni

III

7.

TMG-262

 Fizičkogeografsko rejoniranje i kartiranje

2

izborni

III

8.

TP-292

 Turističko planiranje

2

izborni

III

9.

EG-257

 Geografija tercijarnih djelatnosti

3

izborni

III

10.

AG-009

 Primijenjena hidrografija

3

izborni

III

IV semestar

TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - DRUGA GODINA

 

R.B.

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

FG-202

 Okeanografija

5

obavezni

IV

2.

   SG-205     

 Demogeografija

5

obavezni

IV

3.

     EG-209    

 Opća turistička geografija

5

obavezni

IV

4.

TMG-405 

 GIS

5

obavezni

IV

5. 

EG-155  

Opća ekonomska geografija

5

obavezni

IV

6.

NJJ-256  

Njemački jezik II

2

izborni

IV

7. 

TN-264  

Terenska nastava II

3

izborni

IV

8.

K-207

 Tematsko kartiranje

2

izborni

IV

9.

FG-251/ii

 Jezera Bosne i Hercegovine

2

izborni

IV

10.

DS-021

 Demografska statistika

3

izborni

IV

V semestar

                               TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TREĆA  GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

SG-311       

Urbana i ruralna geografija

5

obavezni

V

2. 

GE-369/I      

Uzroci geoekoloških neravnoteža

5

obavezni

V

3. 

RGBH-300/I     

Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I

5

obavezni

V

4. 

EKONOM-319  

Ekonomika turizma

5

obavezni

V

5.

EKONOM-318 

Turizam i globalizacija

5

obavezni

V

6.

FG-367

Turistička valorizacija prirodnogeografske sredine

3

izborni

V

7. 

RPP-471

Prostorno-planerska praksa u geoekologiji i turizmu I

2

izborni

V

8.

PAT-391

 Pravni aspekti u turizmu

2

izborni

V

9.

ETNO-421

 Etnologija Bosne i Hercegovine

2

izborni

V

10.

AR-333

 Arheologija

3

izborni

V

 

VI semestar

 TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TREĆA GODINA

 

R.B.

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

RG-316 

Geografska regionalizacija

5

obavezni

VI

2.

GE-210/I

Ugroženi geokompleksi životne sredine

5

obavezni

VI

3. 

EG-366

Turističke regije svijeta

5

obavezni

VI

4.

RGBH-300/I

Regionalna geografija Bosne i Hercegovine II

 5

 obavezni

 VI

5.

EKONOM-317

Turizam i privreda

5

obavezni

VI

6. 

EG-368

Turistička valorizacija društvenogeografske sredine

3

izborni

VI

7.

TN-371

  Terenska nastava III

2

izborni

VI

8.

TMG-372

 Praktikum iz GIS-a

3

izborni

VI

9.

SG-321/I

 Politička geografija

2

izborni

VI

10.

GS-399

 Geografija sporta

2

izborni

VI

VII semestar

                               TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČETVRTA GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

GIT-416

  Turizam i zaštita životne sredine

5

obavezni

VII

2.

FG417/EG-418

 Turistički potencijali Bosne i Hercegovine

5

obavezni

VII

3.

EKONOM-474

 Menadžment u turizmu

5

obavezni

VII

4. 

GE-444

 Metodologija geoekoloških istraživanja

5

obavezni

VII

5.

PUTD-049 

Prostorno upravljanje turističkim destinacijama

5

obavezni

VII

6.

RPP-471/I 

Prostorno-planerska praksa u geoekologiji i turizmu II

3

izborni

VII

7. 

EG-420 

 Praktikum iz turizma

2

izborni

VII

8.

KUT-491

 Oblici komunikacije u turizmu

2

izborni

VII

9.

ZNTD-488

 Zaštita i nadzor u turističkim destinacijama

3

izborni

VII

VIII semestar

 TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČETVRTA GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

GE-469

 Geoekološki problemi Bosne i Hercegovine

5

obavezni

VIII

2.

TMG-451  

 Uvod u naučno-istraživački rad            

5

obavezni

VIII

3.

GE-469 

 Prirodni resursi i njihova zaštita

5

obavezni

VIII

4.

RPP-470 

 Geoekološki i turistički aspekti u regionalnom i prostornom  planiranju

5

obavezni

VIII

5.

DR-472 

 Diplomski rad

5

obavezni

VIII

6.

TN-471     

 Terenska nastava IV

3

izborni

VIII

7.

KAS-481 

 Kulturološki aspekt stanovništva

2

izborni

VIII

8.

HBH-482

 Historija Bosne i Hercegovine

2

izborni

VIII

9.

ARR-333/I

 Arheologija Bosne i Hercegovine

3

izborni

VIII