I semestar

REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE- PRVA GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

FG-106

Topografija

5

obavezni

I

2. 

G-102

 Opća geologija

5

obavezni

I

3.

K-103

 Matematička kartografija

5

obavezni

I

4. 

RPP-109

 Uvod u regionalno i prostorno planiranje

5

obavezni

I

5.

FG-105

Meteorologija

5

obavezni

I

6.

STST-114/I

Statistika

3

izborni

I

7. 

M-001

Uvod u matematiku

2

izborni

I

8.

PARPPP-291

 Pravni aspekti regionalnog i prostornog planiranja

2

izborni

I

9.

SO-001

 Sociologija

2

izborni

I

10.

UG-010

 Uvod u geodeziju

3

izborni

I

II semestar

REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE - PRVA GODINA

 

 R.B.

ŠIFRA

 NASTAVNI PREDMETI

 ECTS

 STATUS

 SEMESTAR

1.

G-151

Petrografija sa mineralogijom

5

obavezni

II

2.

K-152

 Primijenjena kartografija

5

obavezni

II

3.

FG-153

 Klimatologija

5

obavezni

II

4.

FG-154

 Tektonska geomorfologija

5

obavezni

II

5.

FG-203

Pedogeografija

5

obavezni

II

6.

TN-158

 Terenska nastava I

3

izborni

II

7.

TMG-158

 Grafičke metode i modeli u geografiji

2

izborni

II

8.

TT-003

 Toponimija i toponomastika

2 izborni II

9.

G-156

 Geološko kartiranje

2

izborni

II

10.

TMG-108

 Kvantitativne metode u geografiji

3

izborni

II

III semestar

REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE - DRUGA  GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

FG-201

Egzogena geomorfologija

5

obavezni

III

2. 

FG-251

 Hidrografija kopna

5

obavezni

III

3.

FG-252

Biogeografija

5

obavezni

III

4.

GE-210

 Uvod u geoekologiju

5

obavezni

III

5. 

TMG-206

 Geoinformatika

5

obavezni

III

6. 

TP-292

Turističko planiranje

3

izborni

III

7. 

TMG-262

Fizičkogeografsko rejoniranje i kartiranje

2

izborni

III

8.

FG-256

 Primijenjena geomorfologija

2

izborni

III

9.

EG-257

 Geografija tercijarnih djelatnosti

3

izborni

III

10.

AG-009

 Primijenjena hidrografija

2

izborni

III

IV semestar

 REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE - DRUGA GODINA

 

R.B.

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

TMG-405

GIS

5

obavezni

IV

2.

SG-205

Demogeografija

5

obavezni

IV

3. 

EG-155

 Opća ekonomska geografija

5

obavezni

IV

4. 

RG-316

 Geografska regionalizacija

5

obavezni

IV

5. 

EG-357

 Saobraćajna geografija

5

obavezni

IV

6.

TN-259

 Terenska nastava II

3

izborni

IV

7.

K-207

 Tematsko kartiranje

2

izborni

IV

8.

DS-021

 Demografska statistika

3

izborni

IV

9.

EG-209

 Opća turistička geografija

3

izborni

IV

10.

FG-251/II

 Jezera Bosne i Hercegovine

2

izborni

IV

V semestar

                               REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE - TREĆA  GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

SG-311

 Urbana i ruralna geografija

5

obavezni

V

2.

RPP-312

 Koncepcija i metodologija regionalnog i prostornog planiranja

5

obavezni

V

3.

GE-369

Geoekološke neravnoteže i posljedice

5

obavezni

V

4. 

RGBH-300/I

 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I

5

obavezni

V

5. 

RPP-313

 Klima i vode u regionalnom i prostornom planiranju

5

obavezni

V

6. 

RPP-362

 Prostorno-planerska praksa I

3

izborni

V

7. 

TMG-365

 Praktikum iz GIS-a

2

izborni

V

8.

EG-356/I

 Industrijska geografija

2

izborni

V

9.

EG-307/I

 Agrarna geografija

3

izborni

V

VI semestar

 REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE - TREĆA GODINA

 

R.B.

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

RPP-314/I

Reljef u regionalnom i prostornom planiranju

5

obavezni

VI

2. 

RPP-314/II

 Tlo i vegetacija u regionalnom i prostornom planiranju

5

obavezni

VI

3. 

RPP-359

 Stanovništvo i naselja u regionalnom i prostornom planiranju

5

obavezni

VI

4. 

RGBH-300/II

 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine II

5

obavezni

VI

5. 

RPP-360

 Privreda u regionalnom i prostornom planiranju

5

obavezni

VI

6.

TN-358/I

 Terenska nastava III

3

izborni

VI

7.

SG-363/I

Politička geografija

2

izborni

VI

8.

EG-406

 Turistička geografija Bosne i Hercegovine

3

izborni

VI

9.

GE-458

 Metodika upoznavanja okoline

2

izborni

VI

VII semestar

                               REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE - ČETVRTA GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

RPP-408

 Geografski i topografski položaj u regionalnim i prostornim planovima

5

obavezni

VII

2. 

RPP-409

 Savremeni regionalni razvoj Bosne i Hercegovine

5

obavezni

VII

3.

RPP-411

Geološka građa i reljef u regionalnim i prostornim  planovima

5

obavezni

VII

4.

RPP-412

 Klima i vode u regionalnim i prostornim planovima

5

obavezni

VII

5. 

RPP-460

 Regije u prostornim planovima

5

obavezni

VII

6. 

RPP-410

 Globalizacija i regionalni razvoj

3

izborni

VII

7. 

RPP-413/414

 Savremeni problemi regionalnog razvoja u svijetu

2

izborni

VII

8.

ETNO-115

 Etnologija

2

izborni

VII

9.

EG-465

 Valorizacija turističkih potencijala Bosne i Hercegovine

3

izborni

VII

 

VIII semestar

 REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE - ČETVRTA GODINA

 

R.B.

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

RPP-461

 Stanovništvo i naselja u regionalnim i prostornim planovima

5

obavezni

VIII

2.

TMG-451

 Uvod u naučno-istraživački rad

5

obavezni

VIII

3.

RPP-462

Privreda u regionalnim i prostornim planovima

5

obavezni

VIII

4. 

RPP-463

 Prostorno-planerska praksa II

5

obavezni

VIII

5.

DR-464

Diplomski rad

5

obavezni

VIII

6. 

TN-458/I

Terenska nastava IV

3

izborni

VIII

7.

ETNO-415

 Etnologija Bosne i Hercegovine

2

izborni

VIII

8.

SG-402/I

 Humana geografija

3

izborni

VIII

9.

RPP-466

 Savremeni problemi regionalnog razvoja u Jugoistočnoj Evropi

2

izborni

VIII