I semestar

NASTAVNIČKI SMJER- PRVA GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

OG-101

 Uvod u geografiju

5

obavezni

I

2.

G-102

 Opća geologija

5

obavezni

I

3. 

K-103

 Matematička kartografija

5

obavezni

I

4.

FG-104

 Matematička geografija

5

obavezni

I

5. 

FG-105

 Meteorologija

5

obavezni

I

6. 

FG-106

 Topografija

3

izborni

I

7.

STAT-114/I

 Statistika

2

izborni

I

8.

SO-001

 Sociologija

2

izborni

I

9.

GH-002

 Geohemija

3

izborni

I

10.

GF-004

 Geofizika

2

izborni

I

II semestar

NASTAVNIČKI SMJER - PRVA GODINA

 

R.B.

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

G-151

 Petrografija sa mineralogijom

5

obavezni

II

2.

K-152

 Primijenjena kartografija

5

obavezni

II

3.

FG-153

 Klimatologija

5

obavezni

II

4.

FG-154   

 Tektonska geomorfologija

5

obavezni

II

5.

FG-203   

 Pedogeografija

5

obavezni

II

6.

TN-158     

 Terenska nastava I

3

izborni

II

7.

TMG-158 

 Grafičke metode i modeli u geografiji

2

izborni

II

8.

TT-03

 Toponimija i toponomastika

2

izborni

II

9.

G-156

 Geološko kartiranje

2

izborni

II

10.

TMG-108

 Kvantitativne metode u geografiji

3

izborni

II

III semestar

NASTAVNIČKI SMJER - DRUGA  GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

FG-201 

 Egzogena geomorfologija

5

obavezni

III

2.

FG-251

 Hidrografija kopna

5

obavezni

III

3. 

FG-252

 Biogeografija

5

obavezni

III

4. 

FG-204

 Paleogeografija

5

obavezni

III

5. 

TMG-206

 Geoinformatika

5

obavezni

III

6.

GE-210

 Uvod u geoekologiju

3

izborni

III

7. 

TMG-262

  Fizičkogeografsko rejoniranje i kartiranje

2

izborni

III

8.

FG-256

 Primijenjena geomorfologija

2

izborni

III

9.

EG-257

 Geografija tercijarnih djelatnosti

3

izborni

III

10.

FG-251/I

 Rijeke Bosne i Hercegovine

2

izborni

III

IV semestar

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

FG-202

 Okeanografija

5

obavezni

IV

2. 

TMG-405

GIS

5

obavezni

IV

3.

SG-205

Demogeografija

5

obavezni

IV

4. 

RG-316

Geografska regionalizacija

5

obavezni

IV

5. 

EG-155

 Opća ekonomska geografija

5

obavezni

IV

6.

TN-259

 Terenska nastava II

3

izborni

IV

7. 

K-207

 Tematsko kartiranje

2

izborni

IV

8.

DS-021

 Demografska statistika

3

izborni

IV

9.

FG-251/II

 Jezera Bosne i Hercegovine

2

izborni

IV

10.

GOR-OO5

 Geografske osnove rekreacije

3

izborni

IV

V semestar

                               NASTAVNIČKI SMJER - TREĆA  GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

GE-369

Geoekološke neravnoteže i posljedice

5

obavezni

V

2. 

RGBH-300/I

Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I

5

obavezni

V

3.

RG-254

Regionalna geografija Evrope

5

obavezni

V

4. 

RG-303

Regionalna geografija Afrike

5

obavezni

V

5. 

PGP-355

Pedagogija

5

obavezni

V

6. 

RPP-306

Uvod u regionalno i prostorno planiranje

3

izborni

V

7. 

EG-356

Industrijska geografija

2

izborni

V

8.

EG-307

 Agrarna geografija

3

izborni

V

9.

PGP-355/309

 Pedagoška psihologija

2

izborni

V

VI semestar

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

RGBH-300/II

 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine II

5

obavezni

VI

2.

RG-351

 Regionalna geografija Amerike

5

obavezni

VI

3. 

RG-352

 Regionalna geografija Australije i Okeanije

5

obavezni

VI

4. 

RG-302

Regionalna geografija Azije

5

obavezni

VI

5. 

PGP-309

Psihologija

5

obavezni

VI

6. 

TN-358

Terenska nastava III

3

izborni

VI

7. 

EG-357

Saobraćajna geografija

2

izborni

VI

8.

PGP-351/I

 Didaktika

2

izborni

VI

9.

PRZ-331

 Prirodni resursi i njihova zaštita

3

izborni

VI

VII semestar

                               NASTAVNIČKI SMJER - ČETVRTA GODINA

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

MNG-305 

Metodika nastave geografije

5

obavezni

VII

2. 

SG-311  

Urbana i ruralna geografija

5

obavezni

VII

3. 

EG-403  

Turistička geografija

5

obavezni

VII

4. 

RG-404 

Regionalna geografija Evropske unije

5

obavezni

VII

5. 

SG-402/I 

Humana geografija

5

obavezni

VII

6.

EG-406 

Turistička geografija Bosne i Hercegovine

3

izborni

VII

7. 

FG-407 

Geografija krša

2

izborni

VII

8.

AG-477

 Vojna geografija

2

izborni

VII

9.

POEA-478

 Prostorna organizacija privrednih aktivnosti

3

izborni

VII

VIII semestar

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1. 

MNG-354

Didaktičko-metodička praksa iz geografije

5

obavezni

VIII

2.

TMG-451

 Uvod u naučno-istraživački rad

5

obavezni

VIII

3.

SG-453

 Politička geografija

5

obavezni

VIII

4. 

GE-454

 Geografija prirodnih nepogoda i katastrofa

5

obavezni

VIII

5. 

DR-455

Diplomski rad

5

obavezni

VIII

6. 

TN-458

 Terenska nastava IV

3

izborni

VIII

7. 

EG-456

Geografija i globalizacija

2

izborni

VIII

8.

GE-458

 Metodika upoznavanja okoline

2

izborni

VIII

9.

RG-302/I

 Regionalna geografija Jugozapadne Azije

3

izborni

VIII