Nastavni planovi i programi na I ciklusu studija Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su organizirani prema sljedećim studijskim smjerovima:

·         Nastavnički,

·         Regionalno i prostorno planiranje,

·         Turizam i zaštita životne sredine.

Nastavne planove i programe prema navedenim studijskim programima možete pregledati sumarno za cijeli studij I ciklusa (klikom na linkove za prethodno navedene studijske smjerove) ili prema adekvatnim pojedinačnim semestrima.  

Detaljnije informacije o I ciklusu studija Odsjeka za geografiju prema navedenim studijskim smjerovima možete pregledati na info stranici o prvom ciklusu studija.